Logo de la Universitat de València Logo Rectorat de la Universitat de València Logo del portal

CARLES PADILLA CARMONA

 

Nascut a València (1964). Professor Titular Carles Padillade Filologia Llatina de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació. Llicenciat i Doctor en Filologia Clàssica.

Professor de Batxillerat, en 1994 es va incorporar a la Universitat de València, on ha impartit des d’aleshores matèries, sempre en valencià, en diverses titulacions de grau i postgrau, i va dirigir el màster en Investigació en Llengües i Literatures. Ha liderat projectes d’innovació educativa, entre els quals destaca el primer MOOC de la Universitat de València (Incipit). Té reconeguts cinc quinquennis docents.

Com a investigador ha participat en diferents projectes competitius. El seu treball es centra en la Lingüística Llatina i en la Tradició i Recepció de la Literatura Clàssica. Pertany al grup d’investigació GIRLC-UV (Grup d’Investigació en la Recepció de les Literatures Clàssiques). És autor de nombrosos articles en revistes indexades i diversos llibres i capítols de llibres. Ha format part del Consell de Redacció de les revistes Studia Philologica Valentina i Quaderns de Filologia i ha estat editor de diferents monografies i director de dos congressos científics. Té reconegut dos sexennis d’investigació.

Compromès amb la gestió, va ser director de l’Institut de Batxillerat de l’Eliana, membre del Consell Escolar i secretari de la Societat Espanyola d’Estudis Clàssics de València. Ha estat secretari del departament de Filologia Clàssica, secretari de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació i degà d’aquesta Facultat entre 2012 i 2018.

És membre del Claustre de la Universitat de València des de 2013 i de diferents comissions de la Universitat de València. També és membre del Consell d’Administració del Centre d’Idiomes i director dels Cursos Internacionals de la UV. Ha participat, en representació de la Universitat de València, en diferents fòrums internacionals a Xina, Alemanya, Regne Unit, Rússia i Estats Units.