Logo de la Universitat de València Logo Rectorat de la Universitat de València Logo del portal

ROSA MARÍA DONAT BENEITO

 

Nascuda a la Font de la Figuera (1960). Catedràtica de Matemàtica Aplicada en la Facultat de Ciències Matemàtiques. Llicenciada en Ciències Matemàtiques per la Universitat de València, amb premi extraordinari de Llicenciatura.

Master of Arts in Mathematics per la Universitat de Califòrnia (UCLA). Doctor of Philosophy in Mathematics per la UCLA (títol homologat a Doctora en Ciències Matemàtiques).

La seua docència s’ha centrat en el camp de les equacions diferencials i els mètodes numèrics en diferents titulacions de grau i màster. Té reconeguts sis quinquennis docents.

Va participar en el grup promotor del projecte d’innovació educativa ‘Innocampus Explora’, i participa en el projecte d’innovació educativa ‘Conscienciar sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible mitjançant les equacions diferencials ordinàries’, ambdós de la Universitat de València.

Les seues línies de recerca se centren en l’anàlisi, modelització i simulació de les equacions hiperbòliques i en la multi-resolució i mètodes multi-escala. És autora de nombrosos articles indexats, ha participat de forma ininterrompuda en projectes realitzats amb finançament públic.

Ha sigut investigadora principal dels projectes ‘Técnicas Adaptativas Multinivel: Aplicaciones’ i ‘Descomposición Multiescala, Aplicaciones en Dinámica de Fluidos Computacional y Procesamiento de Imágenes’, finançats pel Ministeri de Ciència i Innovació i per la Generalitat Valenciana, dins del seu programa per a grups consolidats.

Ha estat coordinadora de node dels projectes ‘Hyperbolic and Kinetic Equations: Asymptotics, Numerics, Aplications’, ‘Breaking Complexity in Numerical Modelling and Data Representation’ i ‘Wavelet and Multiscale Methods in Numerical Analysis and Simulation’, finançats per la Comissió Europea.

També ha estat coordinadora del projecte de col·laboració hispano-francesa ‘Métodos Multiescala para Ecuaciones en Derivadas Parciales’. Ha dirigit sis tesis doctorals.

És coautora de dos llibres sobre ‘Métodos Numéricos para el álgebra lineal’ i ‘Aproximación Numérica’. Ha realitzat estades amb una durada total de sis anys a la Universitat de Califòrnia (UCLA). Ha estat avaluadora d’AQU i ACSUG i Adjunta ANEP en l’àrea de Matemàtica Aplicada. Té reconeguts cinc sexennis d’investigació.

Ha estat vicepresidenta i presidenta de la Sociedad Española de Matemática Aplicada i Presidenta del Comité Organitzador Local de l’International Congress on Applied and Industrial Mathematics, ICIAM, organitzat a València en 2019.

En la Universitat de Valencia, ha sigut vicedegana de la Facultat de Ciències Matemàtiques i ha format part per molts anys de la Comissió d’Investigació.