Logo de la Universitat de València Logo Rectorat de la Universitat de València Logo del portal

ÁNGELES SOLANES CORELLA

 

Nascuda a Tavernes de la Valldigna (1972). Catedràtica de Filosofia del Dret i Política a la Facultat de Dret. Llicenciada i doctora en Dret per la Universitat de València, amb premi extraordinari de llicenciatura.

Les seues línies de recerca es centren en temes relacionats amb la filosofia del dret i els drets humans, des de la perspectiva del dret espanyol i el comparat. És autora de nombrosos llibres, capítols de llibres i articles a revistes nacionals i estrangeres.

Ha format part de més de trenta projectes de recerca nacionals i internacionals, entre els quals cal destacar el projecte Consolider-Ingenio-2010 'El temps dels drets' (HURI AGE), dos projectes al programa Prometeu i un projecte DAPHNE (UE).

És investigadora principal des del 2013 del grup de recerca Multihuri (UV) i actualment lidera el projecte 'Racisme i Discriminació: els Drets Humans sota amenaça', del Ministeri de Ciència i Innovació.Ha dirigit vuit tesis doctorals, cinc de les quals tenen menció internacional.

Ha realitzat estades a centres de reconegut prestigi a París, Milà, Brussel·les, Ginebra, Londres, San Diego, Bucarest, Toulouse i Montreal.

És directora de l'Anuari de Filosofia del Dret i membre, entre d'altres, del Comitè Aviseur National et International du Centre d'Études Ethniques des Universités Montréalaises (CEETUM), de la Xarxa Internacional Amèrica Llatina, Àfrica, Europa i Carib (ALEC) i del Patronat del Consorci d'Entitats per a l'Acció Integral amb Migrants (CEPAIM).

Té reconeguts quatre sexennis de recerca i un sexenni de transferència. Ha estat presidenta del Consell per a l'Eliminació de la Discriminació Racial o Ètnica (Ministeri d'Igualtat), i actualment és presidenta del Fòrum per a la Integració Social dels Immigrants (Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions).

A la Universitat de València ha estat vicedegana de Relacions Internacionals de la Facultat de Dret, directora del Departament de Filosofia del Dret i Política i és membre del Claustre de la Universitat de València.

Ha impartit docència en titulacions de grau, en doctorat, màster oficial i títols propis, a la Universitat de València i a altres universitats espanyoles i estrangeres.

Ha dirigit, en les seues diverses edicions, el postgrau d'Immigració, Integració i Drets i el diploma d'especialització professional en Assessorament i Prestació de Serveis a l'Immigrant.

Ha format part de nombrosos projectes d'innovació docent, entre els quals cal destacar l'impulsat per la Universitat de Valladolid, que va rebre el Premi d'Innovació Educativa del seu Consell Social.

Així mateix, ha liderat projectes d’innovació i millora docent que han tingut com a resultat diferents publicacions. Actualment, coordina la Xarxa Interuniversitària d'Innovació Docent en Drets Humans.

També ha participat en congressos i jornades de caràcter docent i en programes de captació, dinamització i millora de la docència. Té reconeguts cinc quinquennis docents, destacant la qualificació d'Excel·lent del nivell avançat en el darrer període avaluat.