Logo de la Universitat de València Logo Rectorat de la Universitat de València Logo del portal

ISABEL VÁZQUEZ NAVARRO

 

Nascuda a Xest (València, 1958). És catedràtiIsabel Vazquezca d’Enginyeria Química a la Escola Tècnica Superior d’Enginyeria (ETSE). Llicenciada en Ciències Químiques (especialitat Química Industrial) i doctora en Química per la Universitat de València. Va obtenir el premi extraordinari tant de llicenciatura com de doctorat, així com també el premi Canyada Blanch de llicenciatura.

La seua activitat docent s’ha desenvolupat en l’àmbit de l’enginyeria química en les titulacions de grau en Enginyeria Química, grau en Química i grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments, en el màster en Enginyeria Química i en programes de Doctorat. Ha liderat i participat en diversos projectes d’innovació educativa. Va participar en el grup de treball per a l’elaboració del Sistema de Garantia Intern de la Qualitat de la Universitat de València (SGIC), en el Pla d’Avaluació i Millora del Rendiment Acadèmic dels estudiants de Primer Curs (PAMRA) i en el Pla de Qualitat de les Pràctiques Externes (PAPE). Té reconeguts sis quinquennis docents.

La seua tasca investigadora està centrada en l’optimització de catalitzadors sòlids multifuncionals per tal d’augmentar l’eficàcia i reduir l’impacte mediambiental de processos petroquímics. En aquest àmbit, ha publicat nombrosos articles en revistes indexades del primer quartil, ha presentat comunicacions en congressos nacionals i internacionals i ha participat en projectes competitius i aplicats a la indústria petroquímica. És coautora de dos patents. És revisora de revistes internacionals. Té reconeguts sis sexennis d’investigació.

Va ser membre de la Junta Consultiva de la Universitat de València, membre del Claustre en diferents períodes, secretària del Departament d’Enginyeria Química, vicedegana de la Facultat de Química, subdirectora de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria i Vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística de la Universitat de València.