BibliotequesUVUniversitat de València Logo del portal

La biblioteca ofereix el Servei de Suport a la Investigació (SAI) dedicat a assessorar el PDI en:

 • els processos d'acreditació i avaluació
 • normalització de l'autoria i perfils en bases de dades
 • revistes on publicar
 • revistes depredadores
 • drets d'autor
 • accés obert i edició científica...

Com a part de la seua labor d'assessorament, el SAI de la Biblioteca de CC. de la Salut ha dissenyat 3 eines pròpies d'avaluació de l'activitat investigadora en l'àrea de Salut:

On publicar

On no publicar

Calculadora

 • ON PUBLICAR: eina d'anàlisi de revistes amb dades útils per a ajudar a l'investigador en el procés de selecció d'una revista (factor d'impacte i quartil actualitzats dels JCR, posició de la revista en altres categories, taxes a abonar per publicar en obert...)
 • ON NO PUBLICAR: eina interactiva per a l’anàlisi de fraus editorials en Salut. Presenta una recopilació de revistes amb pràctiques editorials dubtoses o directament fraudulentes documentades, com les revistes anomenades “depredadores” i les revistes “segrestades”.
  Per a obtindre més informació sobre esta eina, consultar:
  - Álvarez-Vizcaino, M., & Climent Piqueras, B. (2023). Herramienta para la identificación y análisis de revistas depredadoras en ciencias biomédicas. Revista Española De Documentación Científica, 46(4), e373.
 • Calculadora: eina per obtenir el decil, tercil, quartil i quintil que ocupa una revista a JCR.


La producció investigadora de la universitat es recull a través del Portal de Producció Científica UV. Este portal dona visibilitat i transparència a l'activitat investigadora a través dels resultats i l'anàlisi del seu impacte, facilitant la consulta per Departaments, Facultats o Investigador/a.

Pots contactar amb el Servei de Suport a la Investigació a través de La Bibliotec@ Respon o per telèfon: 96 3983960

Per a conèixer més sobre aquest servei pots consultar el seu blog i visualitzar aquest vídeo: