BibliotequesUVUniversitat de València Logo del portal

La Biblioteca compta amb els mitjans de reproducció que li permeten proporcionar als usuaris les còpies en les millors condicions possibles del fons històric que sol·liciten i, alhora, garantir la seua conservació, evitant una excessiva manipulació del document o la seua innecessària exposició a llum intensa o calor. 

Les reproduccions reflectiran les característiques, l'estat de conservació de l'original i problemes com acidesa, tintes perdudes, impressió o pèrdua d'informació a causa de l'enquadernació.

La fotocòpia directa està totalment prohibida en el cas de manuscrits, incunables i impresos dels segles XVI a XIX, en les obres editades en els primers anys del segle XX i en aquells casos que està desaconsellat per motius de conservació del document.

Les reproduccions es porten a terme per part de personal especialitzat.

L'obtenció de reproduccions del fons bibliogràfic no suposa autorització per a la seua publicació que haurà de ser sol·licitada a la Biblioteca seguint el procediment establert [permís per a publicar les reproduccions obtingudes]

Les restriccions i limitacions que s'apliquen a la reproducció de certs documents del fons de la Biblioteca Històrica, tenen el seu origen en el respecte a la legislació vigent, així com en les mesures adoptades en funció de la preservació i conservació del mateix.

Les imatges incloses en la Biblioteca digital Somni es distribueixen a la comunitat internacional d'usuaris gratuïtament i baix llicencia Creative Commons de Reconeixement No Comercial 3.0 No adaptada (CC BY-NC 3.0).

La Universitat de València permet a l'usuari visualitzar, imprimir, copiar o descarregar les obres digitalitzades destinades per a ús personal i privat de l'usuari, sense finalitat comercial, de distribució o difusió i sense modificar o alterar els continguts. Qualsevol altre ús requereix una autorització expressa, signada per la direcció de la Biblioteca.

Per a més informació:

Biblioteca Històrica. Universitat de València
Carrer Universitat, 2
46003 València (Espanya).
(+34) 96 3864556 / (+34) 96 3864118
bibhistorica@uv.es
Fax: (+34) 96 3983454

Respecte a la protecció de dades a l’hora d’omplir un formulari, la Universitat de València, les seues fundacions i entitats associades estan adaptades a la LOPD i al RGPD. Tenim habilitada una adreça lopd@uv.es per a qualsevol informació, suggeriment, petició d'exercici de drets i resolució amistosa de controvèrsies en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Més informació a https://www.uv.es "política de privacitat".