BibliotequesUVUniversitat de València Logo del portal

  1. Horaris
  2. Carnets i usuaris
  3. Ubicació i localització de fons
  4. Préstec, devolució, reserves...
  5. Adquisicions i donatius
  6. Portàtils i ordinadors de consulta
  7. Espais
  8. Reseva cabines de treball en grup

Horaris

Quin és l’horari de la Biblioteca?    

  • De dilluns a divendres de 8:15 a 20.45 h. Dissabtes de 9:00 a 13:45 h.

Es pot consultar a la pàgina web i en xarxes socials (bibliotequesuv).

Quin és l’horari de préstec? De dilluns a divendres, de 8:30 a 20:30 h. i els dissabtes de 9:00 a 13:45 h.


Carnets i usuaris

Es pot entrar a la Biblioteca si no s’és membre de la UV? Sí, el carnet sols és necessari en períodes d'obertura especial.

Qui pot emportar-se documents en préstec? Tots els membres de la comunitat universitària (estudiants, PDI i PAS), Amics-Antics Alumnes, els professors de primària i secundària, les institucions amb les quals hi haja conveni, etc. (+info).

Què cal fer si es perd el carnet? S’ha de notificar a la Secretaria de la Facultat on s’estiga matriculat i adreçar-se al Banc Santander del campus per obtenir-ne un duplicat. Mentre es tramita el nou carnet, es poden traure llibres en préstec presentant el DNI.


Ubicació i localització de fons

Com es localitzen físicament els llibres? Fent una cerca al el catàleg Trobes, els resultats obtinguts ens indiquen la UBICACIÓ del document (biblioteca i sala) i la SIGNATURA, que és el que ajuda a localitzar-lo físicament en la prestatgeria.

En cas de dubte a l’hora de localitzar el document, es pot demanar l’ajuda del personal de la Biblioteca.

Es poden agafar els llibres de les prestatgeries? Sí, els llibres que es troben en les sales. S'han de demanar els llibres que estan a dipòsit.

Hi ha pel·lícules? Es poden traure en préstec? Sí, estan al dipòsit, és necessari demanar-les al taulell de préstec. Es presten durant 7 dies i es renoven automàticament fins a sis vegades. 

On es troben les revistes i publicacions periòdiques? Es troben a l’Hemeroteca, a la 3a planta de l’edifici. Estan ordenades alfabèticament per títol i repartides en dues sales (de la A-I a la sala 3.1, de la J-Z a la sala 3.2).


Préstec, devolució, reserves...

On es presten i es tornen els documents? Al taulell de préstec de la planta baixa o en la màquina d'autoprèstec també a la planta baixa.

Quants documents es poden emportar en préstec? Els estudiants de grau poden emportar-se un màxim de 20 documents (entre llibres i DVD) i un portàtil; els de màster, fins a 40 documents i 1 portàtil. En el cas d’altres col·lectius, s’ha de consultar la web

Durant quant de temps es presten? En el cas dels estudiants de grau, tant els manuals com les monografies es presten durant 20 dies, amb un màxim de sis renovacions. Els estudiants de màster se’ls poden emportar en préstec fins a 30 dies, amb sis renovacions. La renovació és automàtica si no hi ha una reserva sobre l'exemplar.


Adquisicions i donatius

Es poden fer donatius? Sí, però la Biblioteca es reserva el dret d’acceptar o rebutjar tota o part de la donació, tenint en compte l’interès per a la institució i els costos del procés tècnic. Cal emplenar el formulari i llegir atentament l’annex que l’acompanya.

Es pot suggerir la compra d’un llibre? Sí, mitjançant aquest formulari.


Portàtils i ordinadors de consulta

On es presten i es tornen els portàtils? Al mateix taulell de la planta baixa on es presten i es tornen la resta dels documents. A més del carnet de la UV cal presentar el DNI.

Durant quant de temps es presten els portàtils? 15 dies amb 6 renovacions.

Hi ha ordinadors per a consulta? Sí, al primer pis de la biblioteca, a la Sala de Referència.


Espais

Es pot menjar o beure a la Biblioteca? Hi ha cap zona habilitada per fer-ho? No. Està prohibit entrar-hi qualsevol tipus de menjar o beguda, excepte aigua, per evitar deteriorar el material o les instal·lacions.

Hi ha cap punt d’assistència informàtica a la Biblioteca? El Suport Informàtic a l'Alumnat (SIA) oferix assitència telemàtica 24h. mitjançant, el portal: peticions.uv.es

Reserva cabines de treball en grup

Com puc reservar una cabina de treball en grup? Es reserven des del catàleg Trobes (trobes.uv.es). Instruccions: 

Quin és l'horari per a utilitzar les cabines de treball en grup? El mateix horari que l'horari de préstec de la biblioteca: 8:30 a 20.30 h. Dissabtes de 9.00h a 13.45 h.

Com he d'avisar que deixe lliure la cabina de treball en grup? S'ha d'avisar al taulell de préstec, perquè facen la devolució de la cabina.

Quant de temps puc tindre reservada la cabina? 3 hores com a màxim.

És obligatori l'ús de mascareta a les cabines? Sí, l'ús de la mascareta és obligatori sempre dins de la biblioteca.