BibliotequesUVUniversitat de València Logo del portal

  • Estudiants

#somaccesibles, nova campanya del Servei de Biblioteques i Documentació

  • 16 de setembre de 2021
#somaccesibles
#somaccesibles

El Pla Director del Servei de Biblioteques i Documentació ha concretat catorze línies d'acció estratègica (LAE), en les quals treballarem al llarg dels pròxims tres anys. Dins del marc de la LAE 14 ("Adaptar els espais i les infraestructures de l'SBD perquè responguen a les necessitats de l'entorn i aporten valors als usuaris i usuàries") trobem la iniciativa de realitzar actuacions d'adequació per a aconseguir biblioteques més accessibles. Combinada amb la LAE 2 ("Desenvolupar un pla de difusió enfocat a un major ús i coneixement dels recursos i serveis disponibles entre la comunitat universitària), encetem la campanya #somaccesibles, dirigida a promocionar i difondre els productes de suport que es troben disponibles a les nostres biblioteques. La campanya està recolzada per UVdiscapacitat.

El segon dijous de cada mes es publicitarà un producte de suport o equipament de les biblioteques en matèria d'accessibilitat: faristols, lupes, etc. amb fotos de les biblioteques a les xarxes socials de l'SBD (Facebook i Instagram) amb els hashtag #somaccesibles .

Des del Servei de Biblioteques i Documentació treballem per impulsar i promoure serveis i activitats accessibles amb l'objectiu de convertir-nos en una biblioteca integradora que afavoreix la inclusió i la igualtat.