BibliotequesUVUniversitat de València Logo del portal

  • Estudiants

Sexennis 2023: esborrany amb nous criteris

  • 8 de novembre de 2023
Aneca
Aneca

ANECA ha obert un termini de consulta pública per tal de proposar esmenes al seu nou esborrany de criteris d'avaluació de sexennis d'investigació, d'aplicació en la convocatòria de sexennis 2023.

Atés el nou corpus legislatiu (Llei de la Ciència, LOSU) i a les recents adhesions per part d'ANECA al San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA) i als acords i principis de la Coalition for Advancing Research Assessment (COARA) per a l'avaluació de la investigació, els nous criteris valoren aspectes de la recerca vinculats a la Ciència Oberta:

  • Dipòsit dels treballs a repositoris institucionals i temàtics
  • Valoració de la multiautoria (els Team Science) justificada amb l'ús de l'eina CRediT
  • Diversificació d'indicadors i bases de dades
  • Publicació en obert, amb especial valoració de la publicació en revistes diamant
  • Valoració de les aportacions fruit de la ciència col·laborativa, etc.

A més, com a novetat destacada aquest esborrany recomana un camp 0, per a les investigacions de caràcter interdisciplinari.

Per a qualsevol consulta sobre aquests nous criteris, pots adreçar-te a La Biblioteca Respon.