Logo de la Universitat de València Logo Servei de Recursos Humans (P.A.S.) Logo del portal

NOTES INFORMATIVES

10-02-2022 CONVOCATÒRIA DEL SEGON EXERCICI i criteris de correcció
24-01-2022 AVIS IMPORTANT CONFINAMENT COVID 

13-01-2022 Nota Informativa sobre el primer exercici. Enllanç

 

PLAÇA

 • Nom: REF: PI2021_A1 32 Proves selectives del grup A, subgrup A1, escala de Facultatius, arxius i biblioteques (Torn especial)
 • Grup: A
 • Subgrup: A1
 • Escala: Escala de Facultatius, Arxius i Biblioteques
 • Tipus d'administració: Administració especial
 • Procés selectiu: Promoció interna

CONVOCATÒRIA

SOL·LICITUDS

 • Termini de presentació: Des del 01-07-2021 fins al 28-07-2021

LLISTES PROVISIONALS D'ADMESOS I EXCLOSOS

 • Data publicació llista provisional: 24-09-2021
 • Llista provisional
 • Termini subsanació. Llista provisional: Des del 27-09-2021 fins al 08-10-2021

LLISTES DEFINITIVES D'ADMESOS I EXCLOSOS I NOMENAMENT DEL TRIBUNAL. DATA, HORA I LLOC DEL PRIMER EXERCICI

PROVES SELECTIVES

Primer exercici

Segon exercici

FASE DE CONCURS

 • Termini de presentació de documentació: Des del 25-03-2022 fins al 07-04-2022
 • Resultats provisionals
 • Termini de subsanacions i reclamacions: Des del 26-04-2022 fins al 04-05-2022

LLISTA D'APROVATS DEL TRIBUNAL

RESULTATS DEFINITIUS

NOMENAMENT