Logo de la Universitat de València Logo Servei de Recursos Humans (P.A.S.) Logo del portal

PLAÇA

  • Nom: Concurs de mèrits del grup A, subgrup A1, escala tècnica superior d'Informàtica
  • Grup: A
  • Subgrup: A1
  • Tipus d'administració: Administració especial
  • Tipus de provisió: Concurs: concurs de mèrits

CONVOCATÒRIA

SOL·LICITUDS

  • Termini de presentació: Des del 24-05-2021 fins al 18-06-2021
  • Sol·licitud