Logo de la Universitat de València Logo Servei de Recursos Humans (P.A.S.) Logo del portal

PLAÇA

  • Nom: Concurs de mèrits del grup C (subgrup C1), escala de suport administratiu i grup C (subgrup C2), escala auxiliar bàsica de suport administratiu, d' administració general
  • Grup: C
  • Subgrup: C1/C2
  • Tipus d'administració: Administració general
  • Tipus de provisió: Concurs: concurs de mèrits

CONVOCATÒRIA

SOL·LICITUDS

  • Termini de presentació: Des del 24-02-2021 fins al 30-03-2021
  • Sol·licitud

RESULTATS