University of Valencia logo Logo Human Resources Service (P.A.S) Logo del portal

.
.
 

News

ACTUALITZACIÓ BORSES
22/02/24

ACTUALITZACIÓ BORSES: ESCALA TÈCNICA SUPERIOR DE VETERINARIA I ESCALA TÈCNICA SUPERIOR DE GESTIÓ INVESTIGACIÓ PERFIL EDICIONS-PUBLICACIONS

Featured

Extraordinary selection processes for technical and administrative personnel

01-03-2024

ECO2022_A1_53 Proves selectives per concurs oposició, d'accés al grup A, subgrup A1, escala tècnica superior de planificació, anàlisi i avaluació....Resultats provisionals del segon exercici; s'obri termini per a presentar possibles reclamacions.

01-03-2024

ECO2022_A1_49 Proves selectives per concurs oposició, d'accés al grup A, subgrup A1, escala tècnica superior d'informàtica (OEP extraordinària UVEG...Publicats resultats provisionals del segon exercici. S'obri termini per a presentar possibles reclamacions.

29-02-2024

EC2022_A1_27 Proves selectives per concurs, d'accés al grup A, subgrup A1, escala tècnica superior d'investigació, perfil d'informàtica (OEP...Publicada baremació provisional del concurs. S'obri termini per a possibles reclamacions.

27-02-2024

EC2022_A1_25 Proves selectives per concurs, d'accés al grup A, subgrup A1, escala tècnica superior d'informàtica (OEP extraordinària UVEG 2022).Enviada al DOGV la Resolució amb la llista de persones excloses per impossibilitat sobrevinguda de participació en les proves selectives, per a la seua publicació.

15-02-2024

ECO2022_C1_60 Proves selectives per concurs oposició, d'accés al grup C, subgrup C1, escala tècnica bàsica d'investigació, perfil C2 (animalari) i...Resultats provisionals del segon exercici. S'obri termini per a presentar possibles reclamacions.

12-02-2024

ECO2022_A1_51 Proves selectives per concurs oposició, d'accés al grup A, subgrup A1, escala tècnica superior d'investigació, perfil conservació de...Publicats els resultats provisionals de la fase de concurs. S'obri termini per a presentar possibles reclamacions.

09-02-2024

ECO2022_A2_57 Proves selectives per concurs oposició, d'access al grup A, subgrupo A2, escala tècnica mitjana d'informàtica (OEP extraordinària UVEG...Publicats els resultats de la fase d'oposició; s'obri termini per a la presentació de documentació de la fase de concurs, des del 12-02-24 fins al 23-02-24, ambdós inclosos.

07-02-2024

ECO2022_A1_50 Proves selectives per concurs oposició, d'accés al grup A, subgrup A1, escala tècnica superior d'investigació, perfil informàtica (OEP...Publicats els resultats de la fase de oposició; s'obri termini per a la presentació de documentació per a la fase de concurs, des del 08-02-2024 fins al 21-02-2024, ambdós inclosos.

08-01-2024

EC2022_A1_29 Proves selectives per concurs, d'accés al grup A, subgrup A1, escala tècnica superior d'investigació, perfil conservadors col·leccions...Publicada al DOGV la Resolució amb el nom de les persones aprovades i nota informativa respecte a la presentació de documentació.

20-12-2023

EC2022_A2_38 Proves selectives per concurs, d'accés al grup A, subgrup A2, escala tècnica mitjana de planificació, anàlisi i avaluació, perfil...Publicada al DOGV la resolució del Rectorat amb el nomenament de funcionària de carrera.

20-12-2023

EC2022_A2_36 Proves selectives per concurs, d'accés al grup A, subgrup A2, escala tècnica mitjana de planificació, anàlisi i avaluació, perfil...Publicada al DOGV la resolució del Rectorat amb el nomenament de funcionàries de carrera.

13-12-2023

EC2022_A2_32 Proves selectives per concurs, d'accés al grup A, subgrup A2, escala tècnica mitjana d'assessorament lingüístic (OEP extraordinària UVEG...Publicada al DOGV la Resolució del Rectorat amb el nomenament de funcionaris i funcionàries de carrera.

30-11-2023

ECO2022_A1_47 Proves selectives per concurs oposició, d'accés al grup A, subgrup A1, escala tècnica superior d'informació, perfil periodista (OEP...Publicats els resultats provisionals del primer exercici, plantilla de respostes i termini de possibles reclamacions.

02-11-2023

EC2022_A2_37 Proves selectives per concurs, d'accés al grup A, subgrup A2, escala tècnica mitjana de planificació, anàlisi i avaluació, perfil de...Publicada la llista amb la persona aprovada i nota informativa respecte a la pesentació de documentació.

19-10-2023

EC2022_A1_26 Proves selectives per concurs, d'accés al grup A, subgrup A1, escala tècnica superior de formació permanent (OEP extraordinària UVEG...Publicació de la llista d'aprovats i nota informativa respecte a la presentació de documentació a aportar per la persona aprovada.

19-09-2023

ECO2022_A2_58 Proves selectives per concurs oposició, d'accés al grup A, subgrup A2, escala tècnica mitjana d'investigació, perfil B2 i B1 (OEP...Publicada al DOGV la suspensió cautelar de la Resolució de 24 de novembre de 2022, de la Universitat de València.

01-09-2023

EC2022_A2_34 Proves selectives per concurs, d'accés al grup A, subgrup A2, escala de gestió universitària (OEP extraordinària UVEG 2022)Publicada al DOGV (10.08.2023) la Resolució amb la llista de persones excloses per impossibilitat sobrevinguda de participació en les proves selectives.

28-07-2023

ECO2022_A1_55 Proves selectives per concurs oposició, d'accés al grup A, subgrup A1, escala de tècnics de gestió (OEP extraordinària UVEG 2022)Publicada al DOGV la Resolució amb la llista de persones excloses per impossibilitat sobrevinguda de participació en les proves selectives.

18-07-2023

ECO2022_A1_63 Proves selectives per concurs oposició, d'accés al grup A, subgrup A1, escala tècnica superior de gestió d'investigació (OEP...Publicada al DOGV la Resolució de suspensió cautelar de la Resolució de 17 de novembre de 2022, de la Universitat de València.

14-06-2023

EC2022_A2_33 Proves selectives per concurs, d'accés al grup A, subgrup A2, escala tècnica mitjana d'enginyeria (OEP extraordinaria UVEG 2022)Enviada al DOGV la resolució del Rectorat amb el nomenament de funcionari de carrera per a la seua publiicació.

Processos selectius extraordinaris personal laboral

18-07-2023

EC2022_C1_45 Proves selectives per concurs, d'accés al grup C, subgrup C1, personal laboral, categoria tècnic/a especialista d'oficis, bufador/a de...Publicada al DOGV la llista amb la persona aprovada; nota informativa respecte a la documentació a presentar.

18-07-2023

EC2022_C1_46 Proves selectives per concurs, d'accés al grup C, subgrup C1, personal laboral, categoria oficial d'oficis, perfil publicacions (OEP...Publicada al DOGV la llista amb les persones aprovades; nota informativa respecte a la documentació a presentar.

18-07-2023

EC2022_C1_44 Proves selectives per concurs, d'accés al grup C, subgrup C1, personal laboral, categoria tècnic/a especialista d'oficis, publicacions...Publicada al DOGV la llista amb la persona aprovada; nota informativa respecte a la documentació a presentar.

18-07-2023

EC2022_C1_43 Proves selectives per concurs, d'accés al grup C, subgrup C1, personal laboral, categoria tècnic/a encarregat/ada d'equip, publicacions...Publicada al DOGV la llista amb la persona aprovada; nota informativa respecte a la documentació a presentar.

Recruitment Processess for Administrative and Research Staff

29-02-2024

TL023_C1_33-Proves selectives d'accés al grup C, subgrup C1, escala tècnica bàsica d'arquitectura-delineant, sector d'administració especial, pel...Enviada al DOGV la Resolució amb la llista definitiva de persones admeses i excloses amb la data, hora i lloc de l'exercici i el tribunal, per a la seua publicació

29-02-2024

TLO23_A2_36-Proves selectives d'accés al grup A, subgrup A2, escala tècnica mitjana de gestió cultural i patrimoni, sector d'administració especial,...Enviada al DOGV la Resolució amb la llista provisional de persones admeses i excloses per a la seua publicació

23-02-2024

REF: TL 2022_A109-Proves selectives d'accés al grup A, subgrup A1, d'administració especial. escala tècnica superior d'informació, perfil màrqueting,...Publicada al DOGV la resolució del Rectorat de la llista amb la persona aprovada. S'obri termini per a la presentació de documentació.

20-02-2024

PIOC23_A1_38-Proves selectives d'accés al grup A, subgrup A1, escala de facultatius d'arxius i biblioteques, sector d'administració especial, per...Publicada al DOGV la llista provisional de persones admeses i excloses; s'obri termini per a l'esmena de sol·licituds.

20-02-2024

TLO23_A1_28-Proves selectives d'accés al grup A, subgrup A1, escala tècnica superior de gestió cultural i patrimoni (restaurador), sector...Publicada al DOGV la llista de persones admeses i excloses; s'obri termini per a l'esmena de sol·licituds.

20-02-2024

PIOC23_A2_40-Proves selectives d'accés al grup A, subgrup A2, escala d'ajudants d'arxius, biblioteques i museus, sector d'administració especial, per...Publicada al DOGV la llista provisional de persones admeses i excloses; s'obri termini per a l'esmena de sol·licituds.

19-02-2024

TLOC23_A2_34-Proves selectives d'accés al grup A, subgrup A2, escala d'ajudants d'arxius, bilbioteques i museus, sector d'administració especial, pel...Publicada al DOGV la llista provisional de persones admeses i excloses; s'obri termini per a l'esmena de sol·licituds.

08-02-2024

PIO23_A1_39-Proves selectives d'accés al grup A, subgrup A1, escala tècnica superior d'assessorament lingüístic, sector d'administració especial, per...Publicat al DOGV la resolució del Rectorat amb la llista provisional de persones admeses i excloses; s'obri termini per a l'esmena de sol·licituds.

08-02-2024

TLO23_A1_32-Proves selectives d'accés al grup A, subgrup A1, escala tècnica superior d'assessorament lingüístic, sector d'administració especial, pel...Publicada al DOGV la resolució del Rectorat amb la llista de persones admeses i excloses. S'obri termini per a l'esmena de sol·licituds.

29-01-2024

TLOC23_A1_29-Proves selectives d'accés al grup A, subgrup A1, escala de facultatius d'arxius i biblioteques, sector d'administració especial, pel...Publicada la convocatòria al DOGV. Termini de presentació de sol·licituds des del 24/01/2024 fins al 06/02/2024, ambdós inclosos.

25-01-2024

TL 2022_A108-Proves selectives d'accés al grup A, subgrup A1, d'administració especial. Escala tècnica superior d'informàtica, pel torn lliurePublicat al DOGV la resolució del Rectorat amb el nomenament de funcionaris de carrera.

23-01-2024

TL 2022_A111-Proves selectives d'accés al grup A, subgrup A1, de administració especial. Escala tècnica superior de veterinària, pel torn lliurePublicada al DOGV la resolució del Rectorat amb el nomenament de funcionària de carrera.

06-11-2023

REF: TL2021_C1 38 Proves selectives del grup C, subgrup C1, escala tèc. bàsica d'investigació. Perfil C2 (Animalari)Publicada al DOGV la Resolució amb el nomenament de les funcionàries i funcionaris de carrera.

Processos selectius personal laboral

No n'hi ha convocatories vigents

Extension/creation of Job Bank

22-02-2024

BOL2023_C1_12 Ampliació borsa de treball del grup C, subgrup C1, escala tècnica bàsica d'investigació, perfil C1Publicada resolució amb la llista definitiva de persones admeses i excloses i la data, hora i lloc de realització de l'exercici.

20-02-2024

BOL2023_C2_11 Ampliació de borsa de treball del grup C, subgrup C2, de personal laboral, categoria de conductor o conductora.Publicats els resultats provisionals de la prova; s'obri termini per a possibbles reclamacions, des del 21-02-24 fins al 05-03-24, ambdós inclosos.

13-02-2024

BOL2023_A1_09 Ampliació de borsa de treball del grup A, subgrup A1, escala tècnica superior d'investigació, técnic/a superior de laboratori,perfil...Publicada la llista definitiva de persones admeses i excloses i nota informativa respecte a la realització de l'exercici.

18-12-2023

BOL2023_C1_08 Creació de borsa de treball del grup C, subgrup C1, escala tècnica bàsica d'informació, perfil Unitat Web i MàrquetingPlantilla de respostes i resultats provisionals de l'exercici; S'obri termini per a presentar possibles reclamacions

Post supply

05-03-2024

CM24_A1-A1/A2_17 Concurs de mèrits Esc tècnics de gestió i Esc gestió universitàriaEnviada al DOGV correcció d'errades a la convocatòria afegint la plaça 1653. Ampliarà el termini de presentació de sol·licituds a partir de l'endemà de la publicació al DOGV.

29-02-2024

CM24_C_02 Concurs de mèrits responsable manteniment àreaPublicada la Resolució de nomenament de la comissió avaluadora

22-02-2024

CM2023_A1_26 Concurs de mèrits i resultes ETS formació permanentPublicada baremació provisional del concurs de mèrits. S'obri termini per a presentar possibles reclamacions.

09-02-2024

CM23_A1_30 Concurs de mèrits ETS informàticaResolució d'adscripció del Rectorat.

15-01-2024

CM23_A1_31 Concurs de mèrits ETS veterinàriaResolució del Rectorat declarant desert el concurs.

03-11-2023

LD2023_A1_24 Lliure designació. Cap de Servei Tècnic i de Manteniment, lloc 1011Proposta d'adjudicació de la comissió avaluadora i resolució del Rectorat d'adjudicació

Calls for Research Staff

29-02-2024

CPI-24-063. Senior Research Technician Project: «Health Outcomes from Raised Urban Settings. (HORUS). CPI-24-063» Presentació de sol·licituds del 1 al 14 de març de 2024.

29-02-2024

CPI-24-069. Senior Research Technician Project: «Stable and efficient alkaline water electrolyzers with zero critical raw materials for pure hydrogen production. (SEAL-HYDROGEN). CPI-24-069» Presentació de sol·licituds del 1 al 14 de març de 2024.

29-02-2024

CPI-24-066. Senior Research Technician Project: «MRR/Promoting capacity building and knowledge for the extension of urban gardens in European cities (U-GARDEN. CPI-24-066» Presentació de sol·licituds del 1 al 14 de març de 2024.

29-02-2024

CPI-24-072. Senior Research Technician Project: «Estudio y evaluación de métodos de Aprendizaje Automático con inspiración Cuántica / Evaluation and study of Quantum-inspired Machine Learning (ESQUIMAL). CPI-24-072» Presentació de sol·licituds del 1 al 14 de març de 2024

29-02-2024

CPI-24-064. Senior Research Technician Project: «Health Outcomes from Raised Urban Settings. (HORUS). CPI-24-064» Presentació de sol·licituds del 1 al 14 de març de 2024

29-02-2024

CPI-24-065. Medium Research Technician Project: «Anti-gender backlash & democratic pushback– PUSHBACKLASH bis. CPI-24-065» Presentació de sol·licituds del 1 al 14 de març de 2024

28-02-2024

CPI-24-074. Researcher in Training Project: «Relativistic Astrophysics, Computational Cosmology, and Gravitational-Wave Astronomy. CPI-24-074» Presentació de sol·licituds del 29 de febrer al 13 de març de 2024.

28-02-2024

CPI-24-073. Doctor Researcher Project: «Cambio Climático y Cambio Global: análisis multidisciplinar de los vectores en el riesgo de introducción y transmisión de enfermedades infecciosas. CPI-24-073» Presentació de sol·licituds del 29 de febrer al 13 de març de 2024.

28-02-2024

CPI-24-076. Doctor Researcher Project: «MRR/Desarrollo de materiales avanzados para tecnologías verdes. MATGREEN. CPI-24-076». Presentació de sol·licituds del 29 de febrer al 13 de març de 2024.

28-02-2024

CPI-24-071. Non-Doctor Researcher Project: «Resilient water innovation for smart economy – REWAISE. CPI-24-071». Presentació de sol.licituds del 29 de febrer al 13 de març de 2024.

23-02-2024

PI-24-061. Non-Doctor Researcher Project: «Sensores controlados por eventos para aplicaciones con inspiración neuromórfica. CPI-24-061». Presentació de sol·licituds del 26 de febrer al 8 de març de 2024.

23-02-2024

CPI-24-062. Non-Doctor Researcher Project: «Valorización de residuos de la producción del kaki para la obtención de productos de alto valor añadido. CPI-24-062». Presentació de sol·licituds del 26 de febrer al 8 de març de 2024.

22-02-2024

CPI-24-053. Doctor Researcher Project: «Desarrollos analíticos sostenibles. CPI-24-053», a càrrec de la línia d’investigació: «Desarrollos analíticos sostenibles» Presentació de sol·licituds del 23 de febrer al 7 de març de 2024

21-02-2024

CPI-24-057. Doctor Researcher Project: «MRR/Nuevo aplicativo de rutas para entidades y administraciones basado en sistemas de información geográfica (REASIG-NA). CPI-24-057» Presentació de sol·licituds del 22 de febrer al 6 de març de 2024.

21-02-2024

CPI-24-056. Non-Doctor Researcher Project: «MRR/Nuevo aplicativo de rutas para entidades y administraciones basado en sistemas de información geográfica (REASIG-NA). CPI-24-056» Presentació de sol·licituds del 22 de febrer al 6 de març de 2024.

21-02-2024

CPI-24-055. Non-Doctor Researcher Project: «MRR/Nuevo aplicativo de rutas para entidades y administraciones basado en sistemas de información geográfica (REASIG-NA).CPI-24-055». Presentació de sol·licituds del 22 de febrer al 6 de març de 2024.

21-02-2024

CPI-24-058. Doctor Researcher Project: «Mejora en la radiometría solar y lunar para la obtención de aerosoles, y su aplicación a la determinación de tendencias a largo plazo de aerosoles, nubes y radiación (ISLA). CPI-24-058» Presentació de sol·licituds del 22 de febrer al 06 de març de 2024

21-02-2024

CPI-24-050. Doctor Researcher Project: «MRR/Red mediterránea de investigación sobre sanidad en acuicultura (REMEDISA). CPI-24-050» Presentació de sol·licituds del 22 de febrer al 06 de març de 2024

Manteniu premuda la tecla Ctrl mentre us desplaceu per apropar o allunyar el mapa