University of Valencia logo Logo Human Resources Service (P.A.S) Logo del portal

.
.
 

News

ETB IFORMATICA
27/01/23

PUBLICACIÓ BORSA ESCALA TÈCNICA BÀSICA D'INFORMÀTICA

Featured

Extraordinary selection processes for technical and administrative personnel

31-01-2023

EC2022_C1_40 Proves selectives per concurs, d'accés al grup C, subgrup C1, escala tècnica bàsica d'informàtica (OEP extraordinària UVEG 2022)Publicada al DOGV la llista provisional de persones admeses i excloses, s'obri termini de presentació de reclamacions.

07-12-2022

EC2022_C1_41 Proves selectives per concurs, d'accés al grup C, subgrup C1, escala tècnica bàsica d'investigació, perfil C2 (OEP extraordinària UVEG...Publicada la convocatòria al BOE, s'obri termini de presentació de sol·licituds de participació.

07-12-2022

EC2022_A2_34 Proves selectives per concurs, d'accés al grup A, subgrup A2, escala de gestió universitària (OEP extraordinària UVEG 2022)Publicada la convocatòria al BOE, s'obri termini de presentació de sol·licituds de participació

02-12-2022

ECO2022_A1_63 Proves selectives per concurs oposició, d'accés al grup A, subgrup A1, escala tècnica superior de gestió d'investigació (OEP...Publicada la convocatòria al BOE i DOGV. S'obri termini de presentació de sol·licituds de participació

29-11-2022

ECO2022_A1_54 Proves selectives per concurs oposició, d'accés al grup A, subgrup A1, escala tècnica superior de prevenció, perfil medi ambient (OEP...Publicada la convocatòria al BOE. S'obri termini de presentació de sol·licituds de participació.

24-11-2022

ECO2022_A1_52 Proves selectives per concurs oposició, d'accés al grup A, subgrup A1, escala técnica superior d'investigació, perfil proteòmica (OEP...Publicada la convocatòria al BOE. S'obri termini de presentació de sol·licituds de participació.

24-11-2022

EC2022_A1_31 Proves selectives per concurs, d'accés al grup A, subgrup A1, escala de tècnics de gestió (OEP extraordinària UVEG 2022)Publicada la convocatòria al BOE. S'obri termini de presentació de sol·licituds de participació.

10-11-2022

ECO2022_A2_59 Proves selectives per concurs oposició, d'accés al grup A, subgrup A2, escala tècnica mitjana de planificació, anàlisi i avaluació,...Publicada la convocatòria al BOE. S'obri termini de presentació de sol·licituds de participació

10-11-2022

EC2022_A1_28 Proves selectives per concurs, d'accés al grup A, subgrup A1, escala tècnica superior de gestió de la investigació (OEP extraordinària...Publicada la convocatòria al BOE. S'obri termini de presentació de sol·licituds de participació

08-11-2022

EC2022_A1_29 Proves selectives per concurs, d'accés al grup A, subgrup A1, escala tècnica superior d'investigació, perfil conservadors col·leccions...Publicada la convocatòria al BOE. S'obri termini de presentació de sol·licituds de participació.

08-11-2022

EC2022_A1_30 Proves selectives per concurs, d'accés al grup A, subgrup A1, escala tècnica superior d'investigació (cultius cel·lulars i citometria de...Publicada la convocatòria al BOE. S'obri termini de presentació de sol·licituds de participació.

28-10-2022

EC2022_A2_37 Proves selectives per concurs, d'accés al grup A, subgrup A2, escala tècnica mitjana de planificació, anàlisi i avaluació, perfil de...Publicada la convocatòria al BOE. S'obri termini de presentació de sol·licituds de participació.

28-10-2022

EC2022_A2_36 Proves selectives per concurs, d'accés al grup A, subgrup A2, escala tècnica mitjana de planificació, anàlisi i avaluació, perfil...Publicada la convocatoria al BOE. S'obri termini de presentació de sol·licituds de participació.

27-10-2022

EC2022_A2_38 Proves selectives per concurs, d'accés al grup A, subgrup A2, escala tècnica mitjana de planificació, anàlisi i avaluació, perfil...Publicada la convocatòria al BOE. S'obri termini de presentació de sol·licituds de participació.

27-10-2022

EC2022_A2_32 Proves selectives per concurs, d'accés al grup A, subgrup A2, escala tècnica mitjana d'assessorament lingüístic (OEP extraordinària UVEG...Publicada la convocatoria al BOE. S'obri termini de presentació de sol·licituds de participació.

27-10-2022

EC2022_A1_26 Proves selectives per concurs, d'accés al grup A, subgrup A1, escala tècnica superior de formació permanent (OEP extraordinària UVEG...Publicada la convocatòria al BOE. S'obri termini de presentació de sol·licituds de participació.

Processos selectius extraordinaris personal laboral

10-11-2022

EC2022_C1_44 Proves selectives per concurs, d'accés al grup C, subgrup C1, personal laboral, categoria tècnic/a especialista d'oficis, publicacions...Publicada la convocatòria al BOE. S'obri termini de presentació de sol·licituds de participació.

10-11-2022

EC2022_C1_46 Proves selectives per concurs, d'accés al grup C, subgrup C1, personal laboral, categoria oficial d'oficis, perfil publicacions (OEP...Publicada la convocatòria al BOE. S'obri termini de presentació de sol·licituds de participació

02-11-2022

EC2022_C1_45 Proves selectives per concurs, d'accés al grup C, subgrup C1, personal laboral, categoria tècnic/a especialista d'oficis, bufador/a de...Publicada la convocatòria al BOE, s'obri termini de presentació de sol·licitudsPublicada la convocatòria al BOE, s'obri termini de presentació de sol·licituds

Recruitment Processess for Administrative and Research Staff

03-02-2023

REF: TL A1-46/2021 -Proves selectives d'accés al grup A, subgrup A1, escala de Tècnics de Gestió pel torn lliureResultats provisionals de la fase de concurs; s'obri termini per a presentar possibles reclamacions

03-02-2023

REF: PI2021_A2 25 Proves selectives del grup A, subgrup A2, escala tècnica mitjana d'investigació, per promoció interna, sector d'administració...Publicada al DOGV la llista d'aprovats i nota informàtiva respecte a la documentació a presentar per les persones aprovades.

31-01-2023

REF: PI A1-40/2021 Proves Selectives per Promocio Interna, Grup A, Subgrup A1, Escala Tècnics GestióEnviada al DOGV per a la seva publicació, la Resolució del Rectorat amb la llista de persones aprovades.

25-01-2023

REF: TL A1-39/2021 -Proves selectives d'accés al grup A, subgrup A1, escala tècnica superior de Gestió Cultural i Patrimoni, Perfil Restaurador/a,...PUBLICADA AL DOGV LA LLISTA D'APROVATS, s'obri termini per a presentar documentació segons la base vuitena de la convocatòria.

24-01-2023

REF: TL2021_C1 33 Proves selectives del grup C, subgrup C1, escala tèc. bàsica d'investigació. Perfil C1-C2-C3Resultats provisionals del segon exercici. S'obri termini de reclamacions.

19-01-2023

REF: TL2021_A217 Proves selectives d'accés al grup A, Subgrup A2, escala tècnica mitjana d'investigació pel torn lliure.Resultats definitius del tercer exercici i de la fase d'oposició. S'obri termini per a presentar documentació per a la fase de concurs.

11-01-2023

Ref: PI2022_ A1 10 Proves selectives, d'accés al grup A, subgrup A1, escala tècnica superior d'investigació, perfil espectroscòpia, atòmica i...Resultats definitius del primer exercici i nota informativa sobre la realització del segon exercici.

28-12-2022

REF: PI2021_A2 24 Proves selectives d'accés al grup A, subgrup A2, escala d'ajudants d'arxius i biblioteques, per promoció internaPublicada al DOGV resolució del Rectorat de Nomenament de funcionaris i funcionàries de carrera

16-12-2022

REF: PI A2-45/2021 Proves Selectives pel Promoció Interna, Grup A, Subgrup A2, Escala de Gestió UniversitàriaResultats provisionals del segon exercici; s'obri termini per a presentar possibles reclamacions.

09-11-2022

REF: TL2021_C2 26 Proves selectives del grup C, subgrup C2, escala auxiliar bàsica de suport administratiu pel torn lliure, sector d'administració...Resultats provisionals de la FASE DE CONCURS i nota informativa respecte de la baremació realitzada..

23-09-2022

REF: TL2021_C1 38 Proves selectives del grup C, subgrup C1, escala tèc. bàsica d'investigació. Perfil C2 (Animalari)Resultats de la fase d'oposició; s'obri termini per a la fase de concurs

20-09-2022

REF: PI C1-30/2021 Proves Selectives per Promocio Interna, GRUP C, SUBGRUP C1, Escala Administrativa 2021Publicat al DOGV el nomenament de funcionaris i funcionàries de carrera

19-07-2022

REF: PI2021_A1 32 Proves selectives del grup A, subgrup A1, escala de Facultatius, arxius i biblioteques (Torn especial)Publicat al DOGV el nomenament de funcionaris i funcionàries de carrera

Post supply

03-02-2023

LD2023_A1_7 Lliure designació Cap de Servei de Prevenció i Medi Ambient, lloc 2516Resolució de nomenament de la comissió avaluadora

31-01-2023

LD2023_C1_9 Lliure designació secretari/a degà/na, lloc 918, F. FisioteràpiaResolució de nomenament de la comissió avaluadora.

31-01-2023

LD2023_C1_5 Lliure designació secretari/a degà/na, lloc 822, F. MagisteriResolució de nomenament de la comissió avaluadora.

31-01-2023

LD2023_C1_4 Lliure designació secretari/a degà/na, lloc 588, F. CC BiològiquesResolució de nomenament de la comissió avaluadora.

27-01-2023

LD2023_A1_6 Lliure designació. Cap de Servei-Director/a de la Unitat d'Igualtat, lloc 2278Enviada la convocatòria al DOGV per a la seva publicació.

09-01-2023

REF: CM2022_A169 Concurs de mèrits, grup A - subgrup A1, cap de secció de l'escala tècnica superior d'arquitecturaPublicada la convocàtoria al DOGV, s'obri termini de presentació de sol·licituds de participació.

09-01-2023

REF: CM2022_A168 Concurs de mèrits, grup A - subgrup A1, escala tècnics de gestió.Publicada la convocatòria al DOGV, s'obri termini de presentació de sol·licituds de participació.

21-12-2022

LD2022_A1_65 Lliure designació Cap de Servei Assessoria Jurídica, lloc 1472Resolució rectorat adjudicació lloc de treball

27-10-2022

Concurs de trasllats grup C, subgrup C2, EAB d'arxius i bibliotequesPublicada la resolució del Rectorat adjudicant destinacions

06-10-2022

CM2022_C118 C1 Escala tècnica bàsica d'informàtica; cap d'operació d'informàticaPublicada la resolució del Rectorat adjudicant destinació

Calls for Research Staff

03-02-2023

CPI-23-019. Non-Doctor Researcher Project: «Análisis de datos inteligente para una agricultura digital y sostenible en la Comunidad Valenciana. CPI-23-019» Presentació de sol·licituds del 6 al 17 de febrer de 2023

03-02-2023

CPI-23-018. Non-Doctor Researcher Project: «Análisis de datos inteligente para una agricultura digital y sostenible en la Comunidad Valenciana CPI-23-018» Presentació de sol·licituds del 6 al 17 de febrer de 2023

03-02-2023

CPI-23-016. Non-Doctor Researcher Project: «Developing strategies for the protection of taxa consisting of interconnected sexual and parthenogenetic reproducing strains. CPI-23-016» Presentació de sol·licituds del 6 al 17 de febrer de 2023

03-02-2023

CPI-23-015. Non-Doctor Researcher Project: «Los datos de investigación en abierto en ciencias de la educación como motor del cambio social. CPI-23-015» Presentació de sol·licituds del 6 al 17 de febrer de 2023

03-02-2023

CPI-23-003. Doctor Researcher Project: «Unidad de Excelencia Maria de Maeztu 2020-2023. CPI-23-003» Presentació de sol·licituds del 6 al 17 de febrer de 2023

03-02-2023

CPI-23-013. Non-Doctor Researcher Project: «Promoción de la salud mental en adolescentes desde apps móviles: el caso del trastorno obsesivo-compulsivo y trastornos alimentarios. CPI-23-013» Presentació de sol·licituds del 6 al 17 de febrer de 2023

03-02-2023

CPI-23-012. Non-Doctor Researcher Project: «Contribución a la producción de la electrónica de fase 2 y desarrollos instrumentales para AGATA. CPI-23-012». Presentació de sol·licituds del 6 al 17 de febrer de 2023

02-02-2023

CPI-23-023. Non-Doctor Researcher Project: «Hacia una metodología para reducir la difusión de información sobre grupos vulnerables y estigmatizados (REMISS). CPI-23-023». Presentació de sol·licituds del 3 al 16 de febrer de 2023

02-02-2023

CPI-23-021. Non-Doctor Researcher Project: «Fabricación sostenible de membranas superhidrofóbicas para la descarbonización de emisiones de metano disuelto de digestores anaerobios. CPI-23-021» Presentació de sol·licituds del 3 al 16 de febrer de 2023

02-02-2023

CPI-22-792. Medium Research Technician Project: «Mapeo transcriptómico e inmunohistoquímico de la diapausa en pulgones. CPI-22-792». Presentació de sol·licituds del 3 al 16 de Febrer de 2023

02-02-2023

CPI-22-791. Non-Doctor Researcher Project: «Estrategias de diagnóstico y tratamiento en enfermedades inflamatorias crónicas articulares y de la piel. CPI-22-791». Presentació de sol·licituds del 3 al 16 de Febrer de 2023

02-02-2023

CPI-22-790. Non-Doctor Researcher Project: «Estrategias catalíticas y fotoelectrocatalíticas para evitar la emisión de N2O y CO2 al medioambiente: valorización y eliminación. CPI-22-790». Presentació de sol·licituds del 3 al 16 de Febrer.

02-02-2023

CPI-22-795. Senior Research Technician Project: «Análisis y modelización de tendencias en la comunidad valenciana en el contexto del cambio climático. CPI-22-795». Presentació de sol·licituds del 3 al 16 de Febrer.

02-02-2023

CPI-23-020. Non-Doctor Researcher Project: «Estrategias de innovación en la recuperación de compuestos bioactivos procedentes de balsas abandonadas de alpechín y su validación en el sector agroalimentario. CPI-23-020» Presentació de sol·licituds del 3 al 16 de febrer de 2023

02-02-2023

CPI-22-794. Senior Research Technician Project: «Análisis y modelización de tendencias en la comunidad valenciana en el contexto del cambio climático. CPI-22-794». Presentació de sol·licituds del 3 al 16 de Febrer.

02-02-2023

CPI-23-017. Non-Doctor Researcher Project: «Lectura en pantalla en las aulas de Primaria y Secundaria: estudios multimétodo. CPI-23-017» Presentació de sol·licituds del 3 al 16 de febrer de 2023

01-02-2023

CPI-23-014. Tècnic/a de suport a la investigació Project: «Temperature and antibiotics stress: effects on phage bacteria interactions in the gut microbiota of Blatella germanica. CPI-23-014» Presentació de sol·licituds del 2 al 15 de febrer del 2023

01-02-2023

CPI-22-813. Medium Research Technician Project: «Mejora de la infraestructura verde urbana para promocionar una biodiversidad de alta calidad: el carbonero común como especie modelo para el urbanismo. CPI-22-813» Presentació de sol·licituds del 2 al 15 de febrer del 2023

01-02-2023

CPI-22-818. Tècnic/a de suport a la investigació Project: «Modelización matemática de procesos biológicos e industriales: simulación numérica y tratamiento de señales. CPI-22-818» Presentació de sol·licituds del 2 al 15 de febrer del 2023

01-02-2023

CPI-22-787. Support Specialist Technician Project: «MRR/unimoodle-ampliación de funciones del campus virtual moodle. Personal. CPI-22-787» Presentació de sol·licituds del 2 al 15 de febrer del 2023

01-02-2023

CPI-22-819. Medium Research Technician Project: «Cambios en la misión institucional y las bases de la implicación en el tercer sector de acción social. Formación para el empleo: la participación cívica en transformación. CPI-22-819» Presentació de sol·licituds del 2 al 15 de febrer del 2023

01-02-2023

CPI-22-824. Medium Research Technician Project: «Crustacean responses to environmental stressors. CPI22-824» Presentació de sol·licituds del 2 al 15 de febrer del 2023

01-02-2023

CPI-22-823. Senior Research Technician Project: «Arxiu valencià del disseny: shaping the future, designing the present, rescuing the past. CPI-22-823» Presentació de sol·licituds del 2 al 15 de febrer del 2023

01-02-2023

CPI-22-822. Senior Research Technician Project: «Desarrollo de supercapacitores, baterías alcalinas y baterías de litio basados en nanomateriales de grafeno y su optimización. CPI-22-822» Presentació de sol·licituds del 2 al 15 de febrer del 2023

01-02-2023

CPI-23-010. Senior Research Technician Project: «Galaxias reales y virtuales: simulaciones. CPI-23-010». Presentació de sol·licituds del 2 al 15 de febrer de 2023

01-02-2023

CPI-23-008. Senior Research Technician Project: «Nuevas tecnologías aplicadas al patrimonio cultural precolombino. Arte y arquitectura maya. CPI-23-008» Presentació de sol·licituds del 2 al 15 de febrer de 2023

01-02-2023

CPI-23-002. Support Specialist Technician Project: «MRR-Plan complementario materiales avanzados. CPI-23-002». Presentació de sol·licituds del 2 al 15 de febrer de 2023

01-02-2023

CPI-23-001. Senior Research Technician Project: «Coordinated Opportunities for Advanced Leadership and Engagement in Science Communication in Europe-COALESCE. CPI-23-001». Presentació de sol·licituds del 2 al 15 de febrer de 2023

31-01-2023

CPI-23-007. Doctor Researcher Project: «Alianzas digitales en la era del turismo cultural inteligente: salvaguarda y narración multisensorial inmersiva en el patrimonio cultural (in) material de Hygeia-Roma Hispana. CPI-23-007» Presentació de sol·licituds de l'1 al 14 de febrer del 2023

31-01-2023

CPI-23-006. Non-Doctor Researcher Project: «Alianzas digitales en la era del turismo cultural inteligente: salvaguarda y narración multisensorial inmersiva en el patrimonio cultural (in) material de Hygeia-Roma Hispana. CPI-23-006» Presentació de sol·licituds de l'1 al 14 de febrer del 2023

31-01-2023

CPI-23-005. Non-Doctor Researcher Project: «Alianzas digitales en la era del turismo cultural inteligente: salvaguarda y narración multisensorial inmersiva en el patrimonio cultural (in) material de Hygeia-Roma Hispana. CPI-23-005» Presentació de sol·licituds de l'1 al 14 de febrer del 2023

31-01-2023

CPI-23-004. Non-Doctor Researcher Project: «Alianzas digitales en la era del turismo cultural inteligente: salvaguarda y narración multisensorial inmersiva en el patrimonio cultural (in) material de Hygeia-Roma Hispana. CPI-23-004» Presentació de sol·licituds de l'1 al 14 de febrer del 2023

31-01-2023

CPI-22-809. Doctor Researcher Project: «Análisis y puesta en funcionamiento de los laboratorios LegalTech Lab y Labcrim. CPI-22-809» Presentació de sol·licituds de l'1 al 14 de febrer del 2023

30-01-2023

CPI-22-812. Non-Doctor Researcher Project: «Preparación de nuevos haptenos y bioconjugados de las micotoxinas deoxinivalenol y citrinina. CPI-22-812» Presentació de sol·licituds del 31 de gener al 13 de febrer de 2023

30-01-2023

CPI-22-789. Non-Doctor Researcher Project: «Bases para la gestión sostenible del mosquito verde de la vid. CPI-22-789» Presentació de sol·licituds del 31 de gener al 13 de febrer de 2023

30-01-2023

CPI-22-821. Researcher in Training Project: «Unconventional semiconductors and devices (CLOUD). CPI-22-821» Presentació de sol·licituds del 31 de gener al 13 de febrer de 2023

30-01-2023

CPI-22-820. Researcher in Training Project: «Clean energy based on low dimensional Pb-Free perovskite for optoelectronic applications (CIDEGENT/2021/044). CPI-22-820» Presentació de sol·licituds del 31 de gener al 13 de febrer de 2023

30-01-2023

CPI-22-816. Non-Doctor Researcher Project: «Mrr/obtención de aditivos funcionales y agro nutrientes a partir de residuos de la molienda del arroz. CPI-22-816» Presentació de sol·licituds del 31 de gener al 13 de febrer de 2023

30-01-2023

CPI-22-814. Non-Doctor Researcher Project: «Efectos sinérgicos e impacto de energías renovables solar y eólica sobre la ecología espacial de grandes vertebrados mediante telemetría gps/gsm de alta resolución. CPI-22-814». Presentació de sol·licituds del 31 de gener al 13 de febrer de 2023

30-01-2023

CPI-22-811. Non-Doctor Researcher Project: «Plataforma tecnológica inteligente para desarrollo sociemocional y promoción de la salud: Implementación y validación de un Serious Game en adolescentes con DM1. CPI-22-811» Presentació de sol·licituds del 31 de gener al 13 de febrer de 2023

25-01-2023

CPI-22-817. Senior Research Technician Project: «Contribución del IPL a la explotación científica de la misión LSTM: experimentos, análisis de datos y modelización. CPI-22-817» Presentació de sol·licituds del 26 de gener al 8 de febrer de 2023

25-01-2023

CPI-22-815. Non-Doctor Researcher Project: «Aprende, entrena, lee: una aproximación multidimensional al procesamiento ortográfico. CPI-22-815». Presentació de sol·licituds del 26 de gener al 8 de febrer de 2023

25-01-2023

CPI-22-806. Doctor Researcher Project: «Técnicas de acceso radio para la mejora de la movilidad urbana en redes más allá de la 5G. CPI-22-806» Presentació de sol·licituds del 26 de gener al 8 de febrer de 2023

25-01-2023

CPI-22-804. Support Specialist Technician Project: «Modelos innovadores de células hepáticas humanas en 3D para la predicción mecanística del daño hepático inducido por fármacos. CPI-22-804». Presentació de sol·licituds del 26 de gener al 8 de febrer de 2023

25-01-2023

CPI-22-802. Doctor Researcher Project: «Proteínas de membrana: de los principios básicos al SARS-CoV-2. CPI-22-802» Presentació de sol·licituds del 26 de gener al 8 de febrer de 2023

25-01-2023

CPI-22-788. Senior Research Technician Project: «MRR/UNINVES-CONCIENCIACION SEGURIDAD-PERSONAL. CPI-22-788». Presentació de sol·licituds del 26 de gener al 8 de febrer de 2023

25-01-2023

CPI-22-786. Senior Research Technician Project: «MRR/UNIMOODLE-AMPLIACION DE FUNCIONES DEL CAMPUS VIRTUAL MOODLE. PERSONAL. CPI-22-786». Presentació de sol·licituds del 26 de gener al 8 de febrer de 2023

25-01-2023

CPI-22-785. Senior Research Technician Project: «MRR/SMARTUNI-SMART UNIVERSITY-PERSONAL. CPI-22-785». Presentació de sol·licituds del 26 de gener al 8 de febrer de 2023

25-01-2023

CPI-22-784. Senior Research Technician Project: «MRR/RPA-INTERUNIVERSITARIO. PERSONAL. CPI-22-784». Presentació de sol·licituds del 26 de gener al 8 de febrer de 2023

25-01-2023

CPI-22-803. Non-Doctor Researcher Project: «Land use and management modelling for sustainable governance (LAMASUS). CPI-22-803» Presentació de sol·licituds del 26 de gener al 8 de febrer de 2023

25-01-2023

CPI-22-750. Medium Research Technician Project: «Red de varamientos de especies marinas de la Comunidad Valenciana. CPI-22-750» Presentació de sol·licituds del 26 de gener al 8 de febrer de 2023

25-01-2023

CPI-22-749. Medium Research Technician Project: «Red de varamientos de especies marinas de la Comunidad Valenciana. CPI-22-749» Presentació de sol·licituds del 26 de gener al 8 de febrer de 2023

25-01-2023

CPI-22-810. Non-Doctor Researcher Project: «Hacia una tecnología fotovoltaica sostenible basada en perovskitas de haluros metálicos. CPI-22-810» Presentació de sol·licituds del 26 de gener al 8 de febrer de 2023

25-01-2023

CPI-22-808. Doctor Researcher Project: «From exoplanets to black holes: exploring the cosmic frontiers at the highest resolution. CPI-22-808» Presentació de sol·licituds del 26 de gener al 8 de febrer de 2023

25-01-2023

CPI-22-793. Non-Doctor Researcher Project: «Distribución de contenido multimedia inmersivo en instraestructuras cloud-edge basada en QOE. CPI-22-793» Presentació de sol·licituds del 26 de gener al 8 de febrer de 2023

25-01-2023

CPI-22-801. Non-Doctor Researcher Project: «Telescopios de neutrinos para física fundamental y astronomía multimensajero en el IFIC. CPI-22-801» Presentació de sol·licituds del 26 de gener al 8 de febrer de 2023

25-01-2023

CPI-22-805. Doctor Researcher Project: «Artificial Intelligence for complex systems: brain, earth, climate, society. CPI-22-805» Presentació de sol·licituds del 26 de gener al 8 de febrer de 2023

25-01-2023

CPI-22-776. Senior Research Technician Project: «Astrofísica relativista computacional y análisis de datos en la era de la astronomía de ondas gravitacionales. CPI-22-776» Presentació de sol·licituds del 26 de gener al 8 de febrer de 2023

25-01-2023

CPI-22-777. Doctor Researcher Project: «Astrofísica relativista computacional y análisis de datos en la era de la astronomía de ondas gravitacionales. CPI-22-777» Presentació de sol·licituds del 26 de gener al 8 de febrer de 2023

25-01-2023

CPI-22-775. Non-Doctor Researcher Project: «Astrofísica relativista computacional y análisis de datos en la era de la astronomía de ondas gravitacionales. CPI-22-775» Presentació de sol·licituds del 26 de gener al 8 de febrer de 2023

25-01-2023

CPI-22-766. Non-Doctor Researcher Project: «Una estrategia de teledetección desde la superficie para explorar la interacción entre aerosoles y nubes, y su forzamiento radiativo. CPI-22-766» Presentació de sol·licituds del 26 de gener al 8 de febrer de 2023

23-01-2023

CPI-22-767. Tècnic/a de suport a la investigació Project: «Optimizando los bioinsecticidas basados en Bacillus thuringiensis para el control de especies europeas de spodoptera y combatir la amenaza de Spodoptera frugiperda en España. CPI-22-767» Presentació de sol·licituds del 24 de gener al 6 de febrer de 2023

23-01-2023

CPI-22-773. Senior Research Technician Project: «Machine learning for enhanced quantum computing and quantum advantage. CPI-22-773». Presentació de sol·licituds del 24 de gener al 6 de febrer de 2023

23-01-2023

CPI-22-771. Doctor Researcher Project: «Mecanismo de daño en el ADN por excitación química. CPI-22-771» Presentació de sol·licituds del 24 de gener al 6 de febrer de 2023

23-01-2023

CPI-22-768. Non-Doctor Researcher Project: «Desarrollo de nuevos formulados. Por unos nuevos limpiadores sostenibles. Estudio de mercado. CPI-22-768». Presentació de sol·licituds del 24 de gener al 6 de febrer de 2023

23-01-2023

CPI-22-755. Non-Doctor Researcher Project: «Baterías de ion-sodio de alto rendimiento basadas en nanomateriales de bismuto. CPI-22-755». Presentació de sol·licituds del 24 de gener al 6 de febrer de 2023

23-01-2023

CPI-22-758. Non-Doctor Researcher Project: «Escalado y estudios preclínicos de nuevos compuestos poliamínicos con actividad leishmanicida. CPI-22-758». Presentació de sol·licituds del 24 de gener al 6 de febrer de 2023

20-01-2023

CPI-22-719. Doctor Researcher Project: «The great deglaciation: climate change and social dynamics in the late Palaeolithic and Mesolithic period in the Iberian Mediterranean region. CPI-22-719». Presentació de sol·licituds del 23 de gener al 3 de febrer de 2023

20-01-2023

CPI-22-718. Doctor Researcher Project: «The great deglaciation: climate change and social dynamics in the late Palaeolithic and Mesolithic period in the Iberian Mediterranean region. CPI-22-718» Presentació de sol·licituds del 23 de gener al 3 de febrer de 2023

20-01-2023

CPI-22-717. Senior Research Technician Project: «The great deglaciation: climate change and social dynamics in the late Palaeolithic and Mesolithic period in the Iberian Mediterranean region. CPI-22-717» Presentació de sol·licituds del 23 de gener al 3 de febrer de 2023

Manteniu premuda la tecla Ctrl mentre us desplaceu per apropar o allunyar el mapa