UVtransparènciaUniversitat de València Logo del portal

Per a facilitar la navegació dins del Portal de Transparència de la Universitat de València tot seguit es presenta un arbre de navegació a partir de la informació continguda en la Llei 1/2022, de 13 d´abril, de Transparència i Bon Govern.

En concret, es pot navegar segons els epígrafs de difusió d’informació continguts a la sección segunda, del capítol II, del títol I (articles 14 a 26) de la Llei 1/2022, de 13 d´abril, de Transparència i Bon Govern.

Article 14.3. Plans i programes anuals i plurianuals
https://www.uv.es/uvweb/transparencia-uv/ca/institucional-organitzativa/pla-estrategic/pla-estrategic-1285948380243.html