University of Valencia logo Logo del portal

  • Rectorat

Per a facilitar la navegació dins del Portal de Transparència de la Universitat de València tot seguit es presenta un arbre de navegació a partir  de la informació continguda en la Llei valenciana de transparència.

En concret es pot navegar segons els epígrafs de difusió d’informació continguts al capítol 1, sobre publicitat activa, article 9, de difusió de la informació, de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.

PAS: http://www.uv.es/uvweb/transparencia-uv/ca/persones/pas/llocs-treball-oferta-ocupacio/plantilla-pas-1285948335358.html

PDI: http://www.uv.es/uvweb/transparencia-uv/ca/persones/pdi/llocs-treball-oferta-ocupacio/plantilla-professorat-1285948318133.html

http://www.uv.es/uvweb/transparencia-uv/ca/institucional-organitzativa/pla-estrategic/pla-estrategic-1285948380243.html

 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy