Logo de la Universitat de València Logo Unitat d'Igualtat Logo del portal

Prevenció i intervenció en violència masclista

  1. PER QUÈ UN VOLUNTARIAT UNIVERSITARI EN VIOLÈNCIA DE GÈNERE?

La violència de gènere i masclista és una realitat estructural present a la societat en el seu conjunt, i per tant també a la nostra comunitat universitària. Reconèixer el problema ha segut un primer pas fonamental, que s’està procurant vaja acompanyat d’actuacions efectives i tranversals, per tal de donar resposta activa i fer de l’espai universitari un entorn el més segur i enriquidor possible per a les persones que n’hi formen part.

Amb aquesta voluntat i dins del marc de les actuacions i protocols d’atenció dirigits a les víctimes d’estes violències masclistes, la Unitat d’Igualtat de la Universitat de València ha encetat un programa d’atenció, articulat a través dels anomenats Espais Violeta, que es recolza, entre d’altres, en la xarxa de voluntariat, -tant d’estudiantat com PAS i PDI-. Aquesta xarxa es configura com un pont proper i immediat entre les persones que necessiten atenció especialitzada i els recursos institucionals de la Universitat.

 

  1. QUÈ ES VOL ACONSEGUIR AMB EL VOLUNTARIAT?

 

  • Visibilitzar el problema a la Universitat de València.
  • Difondre els Espais Violeta en diversos grups de docència (voluntariat alumnes), entre els departaments (voluntariat PDI) i entre les Unitats de gestió (voluntariat PAS).
  • Formar i acompanyar les persones voluntàries.
  • Detectar necessitats d’atenció.
  • Acompanyar les persones que ho sol·liciten a la Unitat d’Igualtat per a ser ateses.
  • Vetlar per que hi haja material informatiu dels Espais Violeta als centres, aularis i biblioteques de la Universitat.
  • Aportar suggeriments d’ampliació del Codi de Conducta i Bones Pràctiques en matèria de relacions entre homes i dones
  • Formar part dels Punts Violeta de les Festes Universitàries, si escau.

Més informació