Guia de la Universitat de València


Els nostres campus


Calendari Acadèmic

Curs académic: Setembre - Juliol
1er semestre: Setembre a Gener
2n semestre: Febrer - Juliol

Important: Si ets un estudiant que ve per a un sol semestre, et recomanem que mires atentament el nostre calendari acadèmic, ja que pot ser incompatible amb el calendari acadèmic de la teua universitat d'origen. Per favor, tinges en compte que no es poden fer exàmens fora dels nostres períodes d'examen, llevat que el professor de l'assignatura ho autoritze; i aquestes autoritzacions només es produeixen en molt rares ocasions.


Informació sobre plans d'estudi i assignatures

Després de punxar en la titulació corresponent, deuràs seguir els següents passos:
 
Fer clic en "Pla d'estudis" >

Fer clic en "Veure fitxa" de cada assignatura que t'interesse (aquí ja apareixen horaris, lloc, dates i altra informació)  >

Entrar en els grups i mirar la data d'inici i la data de la convocatòria 1 per a comprovar si és una assignatura de 1er semestre, de 2on semestre o de curs sencer >

Fer clic en "Guia docent" >

S'obri un pdf amb el programa de l'assignatura