• Consulta l'oferta de graus

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Centre on s'imparteix: Facultat d'Economia

Web específica del grau: https://ir.uv.es/HF2apSf

Nombre de crèdits del títol: 240

Matèries formació bàsica: 60

Matèries obligatòries: 120

Matèries optatives: 48

Pràctiques externes: 12 inclosos en M.Opt.

Treball fi de grau: 12

Codi titulació: 1316

Tipus d'ensenyament: Presencial

Cursos: 4

Places de nou ingrés
[curs 2022-2023]:
210

Preu del crèdit
[curs 2022-2023]:
12,79 €

Professions regulades per a les quals capacita el títol: No procedeix

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Anglès, Castellà, Valencià

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 24 ECTS temps parcial/ 36 ECTS temps complet

President/a de la Comissió Acadèmica del Títol (CAT) Dolores Forés Conchell

Coordinador/a de la titulació Mª Luisa Escriche Bertolín

Coordinador/a de pràctiques externes Paz Rico Belda

Coordinador/a de mobilitat Juan Alberto Sanchis Llopis

Interès acadèmic, científic o professional:

L'objectiu del grau en Economia és formar professionals capaços de dur a terme tasques de gestió, assessorament i avaluació dels assumptes econòmics, tant en l'empresa privada, com en qualsevol altra institució de caràcter públic o de rellevància econòmica o social. Els graduats i graduades en Economia adquireixen els coneixements teòrics i pràctics per a analitzar i interpretar el funcionament de l'economia, per a identificar i anticipar els problemes econòmics rellevants, i per a discutir les diferents alternatives que en faciliten la solució. Per tant, es formen per a entendre quines són les relacions entre economia i societat i per a proposar solucions als problemes econòmics des d'una perspectiva global.

Informacions pràctiques:

En quart curs l’alumnat ha de triar un dels quatre itineraris que es correspon amb un dels perfils professionals bàsics d’aquest grau. Cada itinerari té 48 crèdits optatius (8 assignatures de 6 crèdits). Es poden substituir dues assignatures d’un itinerari per l’assignatura Pràctiques externes (12 crèdits). Hi ha la possibilitat de cursar una part del grau en anglès.