És el document que acredita de forma oficial actes, situacions i fets que serveixen per a produir determinats efectes en un procediment administratiu o en una relació jurídica privada.

Procediment

La sol·licitud de certificats es podrà realitzar mitjançant el Tiqueting de Certificats de l'Escola de Doctorat.

També es podran sol·licitar de manera presencial en la secretaria de l'Escola de Doctorat.