Conveni per a la defensa de tesi doctoral en règim de cotutela internacional.