1r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 48, Optatiu: 12.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
42543 Deontologia professional i règim de responsabilitat dels advocats i de les advocades 5 Obligatori Veure fitxa
42542 Exercici professional i organització col.legial 3 Obligatori Veure fitxa
42545 Mitjans judicials i extrajudicials de resolució de conflictes 4 Obligatori Veure fitxa
42546 Práctica civil 8 Obligatori Veure fitxa
42562 Pràctica contenciós administrativa 6 Obligatori Veure fitxa
42547 Pràctica penal 6 Obligatori Veure fitxa
42568 Práctica profesional I 6 Obligatori Veure fitxa
42555 Pràctica social 6 Obligatori Veure fitxa
42544 Torn d'ofici i assistència jurídica gratuïta 4 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 12 Optatiu

2n curs

Crèdits totals: 30 | Obligatori: 30.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
42569 Práctica profesional II 24 Obligatori Veure fitxa
42570 Treball fi de màster 6 Obligatori Veure fitxa

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
43749 Intensificación en la práctica penal 6 Optatiu Veure fitxa
43748 Intensificación en la práctica social 6 Optatiu Veure fitxa
42563 Justícia constitucional i jurisdiccions internacionals 6 Optatiu Veure fitxa
42561 Pràctica administrativa 6 Optatiu Veure fitxa
42553 Pràctica en defensa dels drets humans 6 Optatiu Veure fitxa
42549 Pràctica en Dret de família i successions 6 Optatiu Veure fitxa
42548 Pràctica en dret patrimonial 6 Optatiu Veure fitxa
42554 Pràctica en dret societari 6 Optatiu Veure fitxa
42556 Pràctica tributària 6 Optatiu Veure fitxa