Crèdits del títol: 60

Crèdits obligatoris: 30

Crèdits optatius: 20

Treball fi de màster: 10

Codi titulació: 2025

Cursos: 1

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Web específica del màster: www.uv.es/master-derechos-humanos

Places ofertes de nou ingrés: 50

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit
[curs 2022-2023]:
35,34 €

Centre de gestió: Facultat de Dret

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà

Universitats participants: Universitat de València

Comissió de Coordinació Acadèmica José Elías Esteve Moltó (Director)
Jorge Correcher Mira
Estrella Del Valle Calzada
Cristina Garcia Pascual
José Ricardo Juan Sánchez
Consuelo Ramon Chornet
Rosario Serra Cristóbal
Sergio Emiliano Villamarín Gómez
Mª Ángeles García Martínez (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: Aquest màster ofereix formació avançada en l’àrea dels drets humans, la democràcia i la justícia internacional. Amb aquesta finalitat, proporciona un programa formatiu integral, pràctic i teòric, des d’una perspectiva necessàriament interdisciplinària, estructurat entorn de dos itineraris: professional i investigador. En el primer es potencia, específicament, la capacitat de dirigir, assessorar o coordinar projectes relacionats amb les matèries pròpies del màster i està dirigit a estudiants que vulguen iniciar o desenvolupar la seua carrera professional en institucions públiques o privades involucrades en la protecció i la promoció dels drets humans. En el segon itinerari s’ofereix capacitació per realitzar investigacions científiques d’alt nivell i permet l’accés al programa de doctorat corresponent.

Programa de doctorat vinculat amb aquest màster: Doctorat en Drets Humans, Democràcia i Justícia Internacional; Doctorat en Estudis Jurídics, Ciència Política i Criminologia

Informació preinscripció Servei d'Estudiants

Informació acadèmica: J.Elias.Esteve@uv.es