Crèdits del títol: 60

Crèdits obligatoris: ------

Crèdits optatius: 48

Treball fi de màster: 12

Codi titulació: 2267

Cursos: 1

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Arts i humanitats

Web específica del màster: www.uv.es/master-estudios-hispanicos

Places ofertes de nou ingrés: 50

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit
[curs 2023-2024]:
35,34 €

Centre de gestió: Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà

Universitats participants: Universitat de València

Comissió de Coordinació Acadèmica Josefa Badia Herrera (Co-Directora)
Ana Belén Llopis Cardona (Co-Directora)
Marta Albelda Marco
Laura Ferrer Ble
David Giménez Folqués
Marta Haro Cortés
Javier Lluch Prats
Ricardo Rodrigo Mancho
Alicia Celda Clemente (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: El màster en Estudis Hispànics Avançats: Aplicacions i Investigació té com a finalitat preparar professionals i investigadors de totes les activitats relacionades amb la llengua i la literatura espanyoles i amb les arts escèniques del seu àmbit que, dins de diferents perfils (coneixements acadèmics avançats, formació per a la recerca i aplicacions específiques en el camp laboral), garantisquen una formació hispanística d'alt nivell.

Programa de doctorat vinculat amb aquest màster: Estudis Hispànics Avançats

Informació preinscripció Servei d'Estudiants

Informació acadèmica: Josefa.badia@uv.es