Crèdits del títol: 60

Crèdits obligatoris: 38

Crèdits optatius: 7

Treball fi de màster: 6

Pràctiques externes 9

Codi titulació: 2154

Cursos: 1

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Web específica del màster: www.uv.es/mastergestioncalidad

Places ofertes de nou ingrés: 25

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit
[curs 2023-2024]:
35,34 €

Centre de gestió: Facultat d'Economia

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà

Universitats participants: Universitat de València i Universitat Jaume I de Castelló

Comissió de Coordinació Acadèmica María Ángeles Escribá Moreno (Co-Directora)
María Begoña Lloria Aramburo (Co-directora)
Francisco Balbastre Benavent
Gloria Berenguer Contrí
Juan Carlos Bou Llusar
Juan Francisco Martínez Pérez
María Moreno Luzón
Cristina Bretones Gómez (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: Des de la perspectiva del seu impacte social i econòmic, l’aplicació creixent de la gestió de la qualitat per part de les organitzacions de països desenvolupats i amb economies emergents s’ha convertit en un dels motors de la seua competitivitat. A més a més, a Europa s’ha estès no solament en les empreses privades sinó també, els darrers anys, en sectors poc proclius tradicionalment a introduir innovacions en la gestió, com els serveis de salut, les universitats i els centres educatius, i també l’administració pública. Aquesta ampliació en l’àmbit d’aplicació de la gestió de la qualitat ens dóna una primera idea de la potència i utilitat d’aquesta forma de gestió i, com a conseqüència, de l’existència d’oportunitats professionals en aquest camp, cosa que està en íntima relació amb l’existència de demanda per al postgrau que presentem ací. La difusió de l’aplicació gestió de la qualitat s’ha facilitat i estimulat enormement per l’aplicació de l’estàndard de referència conegut com a Norma ISO 9001. Aquest model, orientat a facilitar la implantació d’un sistema de gestió que facilite la millora contínua i la satisfacció del client, s’està convertint en un requisit imprescindible perquè les organitzacions puguen participar en els mercats desenvolupats tant a escala nacional com internacional, sobretot quan es tracta de subministrar béns i serveis a altres organitzacions. D’altra banda, a Europa destaca també la tasca de difusió de la gestió de la qualitat realitzada per l’European Foundation for Quality Management que, a partir del model EFQM d’excel·lència, ha aconseguit que es conega i aplique àmpliament el seu enfocament avançat de gestió de qualitat total. Aquest enfocament incorpora una perspectiva estratègica que subratlla la importància de la satisfacció del client, el lideratge, els recursos humans, i la millora dels processos i el disseny de productes. Els avantatges que es deriven de la seua aplicació són millores en l’atenció al client, més capacitat directiva, més compromís de directius i empleats, i major consideració de la importància de l’aprenentatge, indispensable per a la millora contínua.

Programa de doctorat vinculat amb aquest màster: Doctorat en Direcció d'Empresas; Doctorat en Estadística i Optimizació

Informació preinscripció Servei d'Estudiants

Informació acadèmica: fac.economia@uv.es