Crèdits del títol: 60

Crèdits obligatoris: 20

Crèdits optatius: 20

Treball fi de màster: 20

Codi titulació: 2012

Cursos: 1

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Arts i humanitats

Web específica del màster: http://www.uv.es/teolen

Places ofertes de nou ingrés: 30

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit [curs 2021-2022]: 39,27 €

Centre de gestió: Centre de Postgrau

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà i valencià

Universitats participants: Universitat de València

Comissió de Coordinació Acadèmica Jenaro Talens Carmona (Director)
Josep Lluis Gómez Mompart
Carolina Moreno Castro
Manuel De la Fuente Soler
Enric Borderia Ortiz
Pilar Tortajada Bea (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: L’objectiu fonamental d’aquest màster és la formació avançada dels estudiants en el camp de la comunicació i el seu impacte en la societat contemporània, ja que la reflexió sobre polítiques comunicatives no es redueix a una qüestió acadèmica i s’integra en processos més amplis relacionats amb la cultura i la construcció d’imaginaris socials. Atès que la comunicació ocupa un lloc central en el nostre temps, cal disposar d’especialistes que, des de l’àmbit institucional o de les noves indústries culturals, des de la gestió o la creació, sàpiguen afrontar els reptes de la ja coneguda com a societat de la informació, amb les eines metodològiques i analítiques adequades que aquest màster es proposa proporcionar als estudiants.

Programa de doctorat vinculat amb aquest màster: Comunicació

Informació preinscripció postgrau@uv.es

Informació acadèmica: postgrau@uv.es