1r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 40, Optatiu: 20.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
41032 Iniciació a la docència universitària en comunicació i informació 5 Obligatori Veure fitxa
41033 Tècniques i metodologies en investigació en comunicació i informació 15 Obligatori Veure fitxa
41038 Treball fi de màster 20 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 20 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
41035 Investigació en comunicació audiovisual en la societat global 10 Optatiu Veure fitxa
41034 Investigació en interculturalitat i polítiques de comunicació 10 Optatiu Veure fitxa
41036 Investigació en periodisme i societat de la informació 10 Optatiu Veure fitxa
41037 Investigació en teoria dels llenguatges i anàlisi del discurs 10 Optatiu Veure fitxa