Els estudiants del màster han de tenir una formació i preocupació per les ciències socials i les humanitats, i un interès per la societat actual i l’articulació del sistema mediàtic. Un màster com el que es proposa potencia l’interès pel coneixement de la nostra societat, alhora que aposta per una reflexió sobre els problemes i reptes que ha d’afrontar. Per aquesta raó el debat sobre la interculturalitat ocupa el punt nuclear de la proposta. Així, hi poden ser candidats aquelles persones que sense tenir una preparació específica mostren interès per aquests àmbits.

Tenint en compte que es tracta d’un màster d’investigació, serà molt important tenir un esperit crític i una capacitat per a la reflexió analítica. Els candidats per a realitzar aquest màster han de tenir una gran capacitat de treball autònom i una capacitat bàsica per a la utilització de recerca de dades, material bibliogràfic i maneig d’eines informàtiques.

Finalment, han de ser persones compromeses amb la societat i que practiquen els valors propis d’una cultura basada en el pau, la tolerància i els valors democràtics, així com la igualtat de gèneres, el desenvolupament sostenible i els drets fonamentals.