La darrera edició de l'Estudi d'Inserció Laboral (EIL) del Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals analitza les promocions de titulats i titulades dels anys 2016, 2017 i 2018. Les entrevistes es realitzaren en 2019-2020, 1, 2 o 3 anys després de l'obtenció de la titulació. A banda dels resultats d'aquest últim estudi també es poden trobar els informes dels estudis anteriors.

3r estudi (2016-2018)   Resum de l'EIL del Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals
Informe complet de l'EIL del Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals
Resum de l'EIL de la Branca de Ciències Socials i Jurídiques
Informe Executiu de l'Estudi d'Inserció Laboral dels Màsters Oficials de la UV
 
2n estudi (2013-2015)   Informe global de resultats. Titulats 2013-2015
Informe d'Evolució d'Indicadors d'Inserció dels Màsters Oficials de la UV
 
1r estudi (2010-2012)   Informe global de resultats. Titulats 2010-2012