Crèdits del títol: 60

Crèdits obligatoris: 16

Crèdits optatius: 28

Treball fi de màster: 6

Pràctiques externes 10

Codi titulació: 2024

Cursos: 1

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Web específica del màster: www.uv.es/secundaria

Places ofertes de nou ingrés: 800

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit
[curs 2023-2024]:
12,79 €

Centre de gestió: Facultat de Magisteri

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà, valencià, francès, anglès, alemany, italià i portuguès

Universitats participants: Universitat de València

Comissió de Coordinació Acadèmica Marta Pla Castells (Directora)
Jose Ignacio Cruz Orozco
Rafael Fernández Maximiano
Juan García Rubio
Bernardo Gargallo López
Natividad Orellana Alonso
Carmen Rodríguez Gonzalo
Jordi Solbes Matarredona
Sonia Segovia Badía (PAS)

Professions regulades per a les quals capacita el títol: Professor i professora d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes.

Observacions:

Les següents especialitats del màster no s'oferixen en la Universitat de València: Italià, Portugués, Informàtica i sistemes electrònics.

Interès acadèmic, científic o professional: El màster universitari en Professor/a d’Ensenyament Secundari proporciona l’habilitació professional que permet exercir a centres públics i privats d’ensenyament com a professor i professora d’ensenyament secundari obligatori i batxillerat, formació professional i ensenyament d’idiomes. S’estructura en les especialitats: Biologia i Geologia; Dibuix; Economia; Educació Física; Filosofia; Física i Química; Llengua Estrangera: alemany, francès, anglès, italià i portuguès; Geografia i Història; Llengües i Cultures Clàssiques: Grec i Llatí; Llengua Castellana i la seua Literatura; Llengua Catalana i la seua Literatura; Matemàtiques; Música; Orientació Educativa; Tecnologia i Processos Industrials; Formació i Orientació Laboral; Àrees de FP en les especialitats: Biosanitària; Serveis Socioculturals i a la Comunitat; Empresa, Comerç i Turisme; Informàtica i Sistemes Electrònics.

Informació preinscripció Servei d'Estudiants

Informació acadèmica: Marta.Pla@uv.es