Es tracta d’un títol conjunt entre Universitat de València, la Universitat de Salamanca, la Universitat de Santiago Compostel•la i la Universitat de Barcelona, d’acord amb el conveni corresponent en què s’estableixen les responsabilitats mútues.