• CE1: Aplicar els fonaments de la bioètica i el mètode de deliberació en la pràctica professional, ajustant-se el seu exercici com a professional sanitari al que disposa la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries.
 • CE2: Conéixer el marc d'actuació del psicòleg general sanitari i saber derivar al professional especialista corresponent.
 • CE3: Desenvolupar el seu treball des de la perspectiva de la qualitat i la millora contínua, amb la capacitat autocrítica necessària per a un exercici professional responsable.
 • CE4: Coneixement de les obligacions i responsabilitats del personal sanitari relatives a la confidencialitat de la informació i de la protecció de dades personals dels pacients i les pacients.
 • CE5: Conéixer les activitats necessàries per a la constitució, posada en marxa i gestió d'una empresa, les seues distintes formes jurídiques i les obligacions legals, comptables i fiscals associades.
 • CE6: Coneixements de la normativa vigent en l'àmbit sanitari espanyol.
 • CE7: Conéixer en profunditat els distints models d'avaluació i intervenció en el camp de la Psicologia General Sanitària, així com les tècniques i procediments que d'ells es deriven per a l'abordatge dels trastorns del comportament i en els factors psicològics associats amb els problemes de salut.
 • CE8: Planificar, realitzar i, si és el cas, supervisar el procés d'avaluació psicològica del comportament humà i dels factors psicològics associats amb els problemes de salut per a establir l'avaluació dels mateixos.
 • CE9: Dissenyar, desenvolupar i si és el cas supervisar i avaluar plans i programes d'intervenció psicològica, en funció de l'avaluació psicològica i de les variables individuals i socials concurrents en cada cas.
 • CE10: Realitzar activitats de promoció i d'educació per a la salut psicològica individual i comunitària.
 • CE11: Formular hipòtesi de treball en investigació i arreplegar i valorar de forma crítica la informació per a la resolució de problemes, aplicant el mètode científic.
 • CE12: Mostrar habilitats de comunicació interpersonal i de maneig de les emocions adequades per a una interacció efectiva amb els pacients i les pacients, familiars i cuidadors en els processos d'identificació del problema, avaluació, comunicació del diagnòstic i intervenció i seguiment psicològics.
 • CE13: Analitzar críticament i utilitzar les fonts d'informació clínica.
 • CE14: Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'exercici professional.
 • CE15: Saber comunicar i comunicar-se amb altres professionals, i dominar les habilitats necessàries per al treball en equip i en grups multidisciplinaris.
 • CE16: Conéixer en profunditat la naturalesa psicològica del comportament humà, així com els factors socials i biològics que poden afectar-lo.
 • CE17: Conéixer en profunditat la naturalesa psicològica dels trastorns del comportament humà.
 • CE18: Conéixer en profunditat els factors psicosocials associats als problemes de salut i malaltia.
 • CE19: Conéixer en profunditat els factors biològics i psicosocials associats als problemes de salut i malaltia, especialment els relacionats amb la salut mental.
 • CE20: Redactar informes psicològics de forma adequada als destinataris i destinatàries.
 

Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers amb fins tècnics , d'anàlisi del trànsit per facilitar la inserció de continguts en xarxes socials a petició de l'usuari . Si continua navegant , considerem que accepta el seu ús . Per a més informació consulte la nostrapolítica cookies