• Qualsevol persona que tinga un títol universitari oficial, és a dir, llicenciat/ada, diplomat/ada, en Ciències de la Salut.
  • Excepcionalment, quan ho permeta el nombre de places disponibles, podrà considerar-se l’admissió de persones que tinguen un títol universitari oficial en altres àrees afins a la Salut Pública i Gestió Sanitària.