Crèdits del títol: 60

Crèdits obligatoris: 28

Crèdits optatius: 20

Treball fi de màster: 6

Pràctiques externes 6

Codi titulació: 2001

Cursos: 1

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Web específica del màster: www.uv.es/master-mediambient

Places ofertes de nou ingrés: 40

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit
[curs 2023-2024]:
35,34 €

Centre de gestió: Facultat de Geografia i Història

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà i valencià

Universitats participants: Universitat de València

Comissió de Coordinació Acadèmica Jaime Escribano Pizarro (Director)
Juan Miguel Albertos Puebla
Adolfo Calvo Cases
Mª José Estrela Navarro
Emilio Iranzo García
Carmen Zornoza Gallego
Nieves Domínguez López (PAS)

Observacions:

Per al curs 2023-2024, aquest màster s'ofereix sense especialitats, el conjunt d'assignatures optatives que s'ofereixen són les següents:

41055 Restauració del medi natural i anàlisi de les alteracions climàtiques 41056 Tècniques de modelització i sistemes d'informació geogràfica

Interès acadèmic, científic o professional: Aquest màster ofereix una formació avançada i integral en el coneixement del territori i en les seues tècniques d'anàlisis i gestió, en relació a la problemàtica mediambiental i l'ordenació territorial. Està dirigit a estudiants de diferents graus (Geografia, Ciències Ambientals, Geodèsia, Biologia, Geologia, Economia, Treball Social, Sociologia, Ciències Polítiques, Turisme, Psicologia, Enginyeries o Arquitectura, etc.) que desitgen integrar-se en l'àmbit laboral corresponent (empresa privada o administració pública) , així com professionals en exercici que requerisquen actualitzar i millorar la seua qualificació. El màster aspira a preparar professionals com per ex.: - Tècnic/a responsable de temes ambientals en empreses de diferents sectors i en l'Administració pública. - Consultor ambiental. - Gestor/a d'espais protegits. - Tècnic/a responsable de la realització i seguiment d'auditories ambientals i estudis d'impacte ambiental. - Professional del medi ambient en el sector industrial dedicat a temes ambientals o en enginyeries de processos ambientals. - Investigador/a en universitats, empreses o altres centres d'investigació.

Programa de doctorat vinculat amb aquest màster: Programa de Doctorat en Geografia i Història del Mediterrani des de la Prehistòria a l'Edat Moderna

Informació preinscripció Servei d'Estudiants

Informació acadèmica: Jaime.Escribano@uv.es