Mòdul Obligatori

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
43170 L'empresa i l'estatut jurídic de l'empresari 10 Veure fitxa
43171 L'empresa davant el mercat. Transmissió d'empresa 9 Veure fitxa
43172 Societats mercantils 8 Veure fitxa
43173 Dret concursal 3 Veure fitxa

Especialitat Assessoria Mercantil

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
43174 Competència i propietat immaterial 7,5 Veure fitxa
43175 Contractació empresarial I: Qüestions generals i compravenda 5 Veure fitxa
43176 Contractació empresarial II: Contractes de col·laboració, distribució i altres 5 Veure fitxa
43177 Mercat financer. Banca i Assegurances 7,5 Veure fitxa
43178 Mitjans de pagament i garanties 5 Veure fitxa

Especialitat Assessoria Laboral

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
43179 Contracte individual de treball 7,5 Veure fitxa
43180 Dret col·lectiu 5 Veure fitxa
43181 Prevenció de riscos laborals 5 Veure fitxa
43182 Seguretat Social 7,5 Veure fitxa
43183 Tutela administrativa i judicial dels drets laborals 5 Veure fitxa

Especialitat Assessoria Fiscal

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
43184 Procediments d'aplicació dels tributs 7,5 Veure fitxa
43185 Il·lícits tributaris. Procediments de revisió 5 Veure fitxa
43186 Fiscalitat indirecta 5 Veure fitxa
43187 Fiscalitat directa 7,5 Veure fitxa
43188 Fiscalitat internacional 5 Veure fitxa

Mòdul Optatiu professional: Pràctiques Externes

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
43189 Pràctiques externes 20 Veure fitxa

Mòdul Optatiu investigador: Metodologia

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
43190 Metodologia jurídica 10 Veure fitxa
43191 Mètode i fonts del treball de recerca 10 Veure fitxa

Treball Fi de Màster

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
43192 Treball fi de màster 10 Veure fitxa