University of Valencia logo Logo Web and Marketing Unit Logo del portal

La Unitat Web i Màrqueting (UWM) de la Universitat de València (UV) està desenvolupant un programa de suport adreçat als grups d'investigació de la UV.

La participació en aquest programa de suport està adreçada exclusivament als grups regulats segons el recollit en el capítol I del Reglament ACGUV303/2022, pel qual es desenvolupa el procediment per a la creació d'estructures d'investigació.

L'objectiu del programa és facilitar, millorar i enfortir la presència i posicionament digital dels grups d'investigació UV.

A aquest programa de suport a la comunicació en línia, podran acollir-se els grups d'investigació inclosos en l'àmbit de l'aplicació de l'esmentat Reglament, els quals han d'estar ja inscrits en el Registre d'Estructures d'Investigació de la Universitat de València (REIUV), sota la dependència del Vicerectorat d'Investigació.

Accedisca al programa de suport a Grups d'Investigació UV de la Unitat Web i Màrqueting (UWM)