03/12/2015

22/10/2015

27/07/2015

06/07/2015

 

Convocatòria

Resolució  de 14 d'abril de 2015, del delegat del rector per a Estudiants de la Univesitat de València, per la qual es convoquen les ajudes a l'estudis per als estudiants i les estudiantes que cursen estudis oficials en centres propis de la Universitat de València, curs 2014-2015.

Beneficiaris

Estudiants que cursen estudis oficials de grau, llicenciatura, enginyeria o màster oficial als centres propis de la Universitat de València i que tinguen els requisits econòmics i acadèmics indicats en aquesta convocatòria. 

Tipus d'ajuda

AJUDA A L'ESTUDI

L’ajuda consisteix en el pagament de les taxes per a la prestació de serveis acadèmics universitaris a la Universitat de València en el curs 2014-2015, amb els límits següents:

 • Estudiants de grau, llicenciatura, enginyeria i diplomatura: un màxim de 60 crèdits de primera matrícula.
 • Estudiants de programes de doble grau o doble llicenciatura: un màxim de 72 crèdits de primera matrícula.
 • Estudiants de màster oficial que no habilita per a l’exercici de professions regulades: els crèdits de primera matrícula fins a un màxim de 1.500 euros.
 • Estudiants de màster oficial que habilita per a l’exercici de professions regulades: els crèdits de primera matrícula.

AJUDA COMPLEMENTÀRIA

L'ajuda consisteix en un complement de 400 euros per a despeses no relacionades amb les taxes de matrícula. Per a poder obtenir aquest complement cal complir els requisits indicats en el punt 8 de la convocatòria.

Requisits acadèmics

Estudis de grau, llicenciatures, enginyeries

Els estudiants i les estudiantes de grau, llicenciatura i enginyeria  han d'estar matriculats com a mínim en 42 crèdits en el curs 2014/2015 i anterior. El nombre mínim de crèdits fixats en aquest apartat no és exigible en el cas d'estudiants als quals, per acabar els estudis, els quede un nombre de crèdits inferior o quan per l'aplicació de la reglamentació pròpia de la Universitat de València no es puguen matricular del mínim indicat.

En cas d'estudiants amb matrícula parcial, el nombre mínim de crèdits matriculats és de 24 crèdits.

Els i les estudiants de grau, llicenciatura i enginyeries han d'haver superat el percentatge de crèdits matriculats en el curs 2013-2014, segons la taula següent:

Branca de coneixement / Percentatge de crèdits que han d’haver superat
 

 • Arts i Humanitats 75%
 • Ciències 55%
 • Ciències Socials i Jurídiques  75%
 • Ciències de la Salut  65%
 • Enginyeria i Arquitectura  55 %

En el cas d'estudiants amb matrícula parcial, han d'haver superat el 100% dels crèdits matriculats en el curs 2013/2014 o últim cursat.

Als estudiants de primera matrícula no se'ls aplicarà una nota mitjana mínima d'accés a la universitat.

Estudis de màster oficial

Els i les estudiants matriculats en estudis de màsters oficials han d'estar matriculats com a mínim en 30 crèdits en el curs 2014/2015 i anterior. El nombre mínim de crèdits fixats en aquest apartat no és exigible en el cas d'estudiants als quals, per acabar els estudis, els quede un nombre de crèdits inferior a aquest nombre mínim, o quan per l'aplicació de la reglamentació pròpia de la Universitat de València no es puguen matricular del mínim indicat.

Les persones sol·licitants d'ajudes per a primer curs d'estudis de màsters oficials han d'acreditar una nota mitjana de 6 punts en l'expedient acadèmic corresponent als estudis universitaris que donen accés als estudis de màster oficial. A aquest efecte, les notes mitjanes procedents d'estudis d'ensenyaments tècnics s’han de multiplicar pel coeficient 1,17.

En el cas de sol·licitud de l’ajuda per a estudis de màsters oficials de segon o posteriors cursos, els estudiants han d'haver superat el 100% dels crèdits matriculats en l’últim curs matriculat.Requisits econòmics i patrimonials

A més dels requisits acadèmics, caldrà complir els requisits econòmics i patrimonials indicats en la convocatòria de les ajudes.

Termini de presentació

Del 21 d'abril al 21 de maig de 2015.

Lloc de presentació

Les sol·licituds s’han de presentar, degudament emplenades i amb la documentació requerida, mitjançant el formulari electrònic disponible en ENTREU, seu electrònica de la Universitat de València [http://entreu.uv.es].

Documentació requerida

 • Autorització Agència Tributària (pdf)
 • En el cas de no presentar l’autorització prevista en el punt anterior o de no haver fet la declaració de la renda corresponent a l'exercici 2013, cal aportar els documents acreditatius dels ingressos de la unitat familiar (rendiments del treball, prestacions, subsidis, pensions, etc.) i fotocòpia dels documents acreditatius del patrimoni (fotocòpia dels rebuts de l'impost sobre béns immobles corresponents a l'exercici 2013, exclòs l'habitatge habitual i certificat bancari d'interessos i dividends).
 • En el cas d'estudiants que l'últim curs d'estudis universitaris l'hagen cursat en una universitat diferent de la Universitat de València han d'aportar el certificat del seu expedient acadèmic amb indicació de la nota mitjana.
 • Quan el sol·licitant al·legue alguna de les situacions indicades en el punt 7.1 de la convocatòria caldrà lliurar la documentació especificada en cada cas.
   

 


Convocatòries anteriors 

 

 

 

 
Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers amb fins tècnics , d'anàlisi del trànsit per facilitar la inserció de continguts en xarxes socials a petició de l'usuari . Si continua navegant , considerem que accepta el seu ús . Per a més informació consulte la nostrapolítica cookies D'acord