Logo de la Universitat de València Logo Comissió d'Ètica en Investigació Experimental Logo del portal

El Comité d'Ètica d'Investigació en Humans de la Universitat de València (CEIHUV) té les següents competències:

  • Millorar la qualitat de la investigació desenvolupada en la UV.
  • Afavorir que en la investigació en les quals intervinguen éssers humans, mostres biològiques d'origen humà o dades de caràcter personal, es realitzen bones pràctiques científiques (BPC), es promoguen els valors de correcció científica, capacitació, justícia, solidaritat, protecció dels subjectes vulnerables, tracte digne, autonomia personal, privacitat, confidencialitat, assegurament del mal i que es respecten els Drets Humans.
  • Vetlar pel compliment de la normativa vigent aplicable en matèria de protecció de dades i d'investigació.
  • Garantir que les citades investigacions s'adeqüen a les exigències metodològiques, ètiques i jurídiques.
  • Promoure la formació i el debat sobre bones pràctiques científiques (BPC), valors i normativa en la investigació amb éssers humans, mostres biològiques d'origen humà i/o dades de caràcter personal.