Logo de la Universitat de València Logo Comissió d'Ètica en Investigació Experimental Logo del portal

L’OH, per mitjà d’imparcialitat i independència, avalua i fa el seguiment de tots els projectes de recerca i docència que requereixen l’ús d’animals perquè es realitzen segons els principis ètics i normatives legals vigents.  

La missió de l’OH és promoure el compliment de criteris ètics europeus sobre la protecció dels animals vertebrats que s’utilitzen amb fins experimentals o d’altres científics que assenyalen que “l’ésser humà té l’obligació moral de respectar tots els animals i ha de tindre en compte degudament les seues capacitats de sofriment i memòria, perquè se sap que les tenen. En la recerca del coneixement, la salut i la seguretat, l’ésser humà necessita fer ús d’animals en cas que hi haja esperances raonables que comporten un resultat beneficiós per al coneixement, les persones o els animals; tal i com s’utilitzen per a l’aliment, vestimenta i càrrega.”   

Abans de començar, tots els projectes de recerca a la UV, o en col·laboració, necessiten un informe favorable de l’OH sobre la correcció dels procediments. Tanmateix, en necessiten un per a accedir a les convocatòries de finançament.