Logo de la Universitat de València Logo Pla Estratègic de la Universitat de València Logo del portal

VPQI01 Potenciar el reconeixement extern de la qualitat dels nostres títols i centres

La finalitat d’aquest objectiu és fomentar i sustentar els processos d’avaluació i de reconeixement extern de la qualitat dels nostres estudis i centres mitjançant entitats de reconeguda acceptació. Amb la consecució d’aquest objectiu pretenem donar prestigi a la institució, millorar la qualitat percebuda per la comunitat universitària, en particular, i per la societat en general, i potenciar la nostra capacitat d’atracció de nou estudiantat, tant nacional com internacional. Els sistemes de qualitat han d’incloure procediments i indicadors que reflectisquen l’esforç institucional en la inclusió de la comunitat universitària amb discapacitat o necessitats especials, i impulsar accions encaminades a la igualtat, la diversitat i la sostenibilitat. Tot això permetrà abordar amb èxit el reconeixement extern, el qual es vol fer patent, sobretot, amb l’obtenció de segells de qualitat internacionals prestigiosos, com ara els que es poden sol·licitar en el marc dels segells internacionals de qualitat.

LAEVPQI01 Dissenyar accions perquè es puga avaluar la qualitat docent del professorat mitjançant un model d’excel·lència dins d’un marc de desenvolupament professional.

Responsable: Vicerectorat de Planificació, Qualitat i Tecnologies de la Informació

Coordinador: Unitat de Qualitat

LAEVPQI02 Potenciar la qualitat com a eina per a la millora contínua i el reconeixement dels nostres títols i centres mitjançant l’obtenció de segells internacionals i certificacions el Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat (SAIC).

Responsable: Vicerectorat de Planificació, Qualitat i Tecnologies de la Informació

Coordinador: Unitat de Qualitat

LAEVPQI03 Implicar la comunitat educativa en els processos d’avaluació dins dels sistemes de qualitat fomentant la participació en les enquestes i l’ús de metodologies qualitatives.

Responsable: Vicerectorat de Planificació, Qualitat i Tecnologies de la Informació

Coordinador: Unitat de Qualitat

LAEVPQI04 Identificar i potenciar els indicadors de docència, recerca i transferència de coneixement que permeten un millor posicionament en els rànquings internacionals.

Responsable: Vicerectorat de Planificació, Qualitat i Tecnologies de la Informació

Coordinador: Servei d’Anàlisi i Planificació (SAP)

VPQI02 Agilitar la gestió de manera que els processos i les estructures digitals de la institució s’adapten a les necessitats de les persones usuàries

Aquest objectiu se centra a millorar la capacitat de captació i d’assignació de recursos i a intensificar els processos de coordinació interna, amb l’objectiu d’assegurar un ús eficient dels recursos que tenim a l’abast. Per a la consecució d’aquest objectiu caldrà:

  1. L’aplicació d’eines de gestió de la qualitat que impliquen tota la comunitat universitària i potencien la millora contínua dels nostres processos
  2. Repensar i crear nous processos que permeten respondre a les necessitats no ateses de les persones usuàries (a través de la innovació en valor o el design thinking) i
  3. La transformació digital integral de la institució.

LAEVPQI05 Millora de les condicions laborals del PTGAS referent a ergonomia i amabilitat de les aplicacions informàtiques.

Responsable: Vicerectorat de Planificació, Qualitat i Tecnologies de la Informació

Coordinador: Servei d’Informàtica

LAEVPQI06 Aconseguir que la nostra universitat evolucione cap a la seua definitiva transformació digital, amb la meta de ser una organització sense papers.

Responsable: Vicerectorat de Planificació, Qualitat i Tecnologies de la Informació

Coordinador: Servei d’Informàtica