Logo de la Universitat de València Logo Pla Estratègic de la Universitat de València Logo del portal

VSCS01 Fomentar la sostenibilitat de la Universitat de València i la sensibilització de la seua comunitat universitària

La sostenibilitat en l’àmbit de la universitat necessàriament ha d’incloure la utilització sustentable dels recursos, de manera que es garantisca el desenvolupament de la universitat i la seua transcendència en el temps com a institució. Però, a més, ha de procurar que les mesures adoptades en el si de la universitat puguen tenir un efecte positiu sobre la societat en conjunt, una de les funcions principals de la universitat. En aquest sentit, s’inclouen objectius en els diferents eixos que la UV s’ha plantejat abordar: l’eficiència energètica i la mobilitat, la gestió de residus, el comerç just i de proximitat, la sostenibilitat curricular, la salut i la sensibilització de la comunitat i el foment de noves aliances.

LAEVSCS01 Millora de la sostenibilitat mitjançant el foment de la mobilitat sostenible, dels valors l’eficiència energètica i de la reducció de la petjada de carboni a la UV

Responsable: Vicerectorat de Sostenibilitat, Cooperació i Vida Saludable

Coordinador: UV Sostenibilitat

LAEVSCS02 Reducció de residus i millora de la seua gestió, sensibilitzant la comunitat universitària amb diferents campanyes i mesures.

Responsable: Vicerectorat de Sostenibilitat, Cooperació i Vida Saludable

Coordinador: Servei de Prevenció i Medi ambient

LAEVSCS03 Innovació i divulgació de la sostenibilitat en la comunitat universitària, difusió i exposició de projectes de sostenibilitat, amb la creació d’un espai de diàleg per a la sostenibilitat.

Responsable: Vicerectorat de Sostenibilitat, Cooperació i Vida Saludable

Coordinador: UV Sostenibilitat

VSCS02 Fomentar els valors de vida saludable i prevenció

Per a promoure la salut és fonamental l’educació sanitària i realitzar l’enfocament d’entorns saludables. Això implica un abordatge multidisciplinari per a promoure la salut i prevenir malalties en llocs o contextos socials en què les persones participen en activitats diàries, on els factors organitzacionals, personals i ambientals interactuen sobre la salut i el benestar. Al mateix temps, cal considerar la salut del planeta i de tots els seus ecosistemes. Per això, ha avançat amb força el concepte de One Health que fa ressaltar aquesta interdependència. Aquest objectiu, per tant, inclou aconseguir indicadors de salut en el nostre entorn universitari promovent la realització d’enquestes sobre els problemes de salut i els diferents determinants.

LAEVSCS04 Impuls de la pràctica d’activitat física saludable i la pràctica esportiva en els llocs de treball, desenvolupant un programa de promoció de la salut, establint programes de vigilància de la salut i promovent l’activitat física guiada en el lloc de treball.

Responsable: Vicerectorat de Sostenibilitat, Cooperació i Vida Saludable

Coordinador: Servei de Prevenció i Medi ambient

LAEVSCS05 Desenvolupament d’un servei d’atenció a la salut mental de la comunitat universitària i d’un programa de prevenció de problemes de salut mental, i la promoció d’una política de prevenció que contribuïsca a la millora de l’entorn psicosocial i la salut mental de la comunitat universitària.

Responsable: Vicerectorat de Sostenibilitat, Cooperació i Vida Saludable

Coordinador: Servei de Prevenció i Medi ambient

VSCS03 Fomentar els valors de cooperació

La cooperació universitària al desenvolupament té com a finalitat la planificació i execució d’activitats orientades a la transformació social als països més desfavorits, en pro de la pau, l’equitat, el desenvolupament humà i la sostenibilitat mediambiental al món, transformació en què l’enfortiment institucional i acadèmic tenen un important paper. Per aconseguir aquest objectiu es pretén potenciar la col·laboració amb les ONG a fi aconseguir la interdisciplinarietat dels equips cooperants i desenvolupar mecanismes per a fomentar la cooperació en terreny als països d’actuació inclosos en el V Pla director de cooperació de la Generalitat Valenciana.

LAEVSCS06 Impuls del comerç just i de proximitat i actualització dels procediments de compra pública sostenible.

Responsable: Vicerectorat de Sostenibilitat, Cooperació i Vida Saludable

Coordinador: UV Sostenibilitat

LAEVSCS07 Impulsar la cooperació en el marc del Campus de Desenvolupament Sostenible 2.0., participant en projectes de recerca interuniversitària i internacional sobre docència i recerca amb els valors de l’Agenda 2030, promovent el voluntariat en cooperació, i en els fòrums de trobada entre l’acadèmia i les organitzacions socials.

Responsable: Vicerectorat de Sostenibilitat, Cooperació i Vida Saludable

Coordinador: Delegació de la Rectora per a la Cooperació al Desenvolupament

LAEVSCS08 Impulsar la cooperació internacional al desenvolupament sostenible a través d’un pla de cooperació internacional d’educació per al desenvolupament i ciutadania global, voluntariat, comerç just i atenció a refugiats, fomentant el desenvolupament de xarxes de col·laboració i la connexió amb la societat i duent a terme una campanya d’increment de l’aportació 0,7.

Responsable: Vicerectorat de Sostenibilitat, Cooperació i Vida Saludable

Coordinador: Delegació de la Rectora per a la Cooperació al Desenvolupament