Logo de la Universitat de València Logo Pla Estratègic de la Universitat de València Logo del portal

VIM01 Potenciar la dimensió internacional de les nostres titulacions

L’objectiu d’internacionalització de la UV, tenint en compte el context actual, és més rellevant que mai. En aquest sentit, són diverses les dimensions que cal coordinar per garantir la contribució d’aquest objectiu a l’estratègia d’ensenyament de la Universitat. Aquest objectiu estratègic contribueix de manera substancial a enriquir l’experiència universitària a la UV i d’aquesta manera millorar la qualitat del nostre ensenyament. Així mateix, la dimensió internacional de la UV s’ha de desplegar prestant una atenció especial a les necessitats dels estudiants Erasmus amb discapacitat i amb necessitats especials.

LAEVIM01 Potenciar la projecció internacional dels estudis i la recerca, consolidant l’oferta formativa i desenvolupant noves titulacions conjuntes amb universitats estrangeres.

Responsable: Vicerectorat d’Internacionalització i Multilingüisme

Coordinador: Servei de Relacions Internacionals i Cooperació

LAEVIM02 Potenciar la participació en l’aliança d’universitats europees FORTHEM mitjançant noves formes de reconeixement d’estudis i el foment d’estades curtes de mobilitat.

Responsable: Vicerectorat d’Internacionalització i Multilingüisme

Coordinador: Delegació de la rectora per a l’Aliança Europea FORTHEM

LAEVIM03 Impulsar la mobilitat de l’estudiantat, el personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis, el personal investigador en formació i el personal docent i investigador, augmentant l’oferta de mobilitat, les ajudes per a mobilitat extracomunitària i l’assessorament i visibilització.

Responsable: Vicerectorat d’Internacionalització i Multilingüisme

Coordinador: Servei de Relacions Internacionals i Cooperació

LAEVIM04 Digitalitzar els processos de mobilitat d’estudiantat i personal implantant un sistema d’automatrícula.

Responsable: Vicerectorat d’Internacionalització i Multilingüisme

Coordinador: Servei de Relacions Internacionals i Cooperació

LAEVIM05 Consolidar la presència de la Universitat en els principals fòrums internacionals, com fires d’educació superior.

Responsable: Vicerectorat d’Internacionalització i Multilingüisme

Coordinador: Servei de Relacions Internacionals i Cooperació

VIM02 Desenvolupar el multilingüisme en el si de la comunitat UV i potenciar la llengua pròpia

Potenciar l’educació multilingüe, preservant el compromís amb la llengua pròpia de la UV. La institució aspira a formar estudiantat competent en diverses llengües, com una manera de millorar la preparació i incrementar l’ocupabilitat. Aquest objectiu contribueix directament, d’una banda, a respondre a les exigències del territori pròxim i, de l’altra, a potenciar la dimensió internacional de la nostra oferta de titulacions que, al seu torn, és un factor clau d’èxit per a millorar la satisfacció de l’estudiantat amb la seua experiència universitària i en darrera instància la qualitat del nostre ensenyament.

LAEVIM06 Potenciar les competències lingüístiques i interculturals de tots els membres de la comunitat universitària, consolidant i augmentant l’oferta acadèmica en valencià i anglès, millorant els incentius a la formació i acreditació lingüística.

Responsable: Vicerectorat d’Internacionalització i Multilingüisme

Coordinador: Servei de Llengües i Política Lingüística