Logo de la Universitat de València Logo Pla Estratègic de la Universitat de València Logo del portal

VCS01 Millorar l’experiència universitària de l’estudiantat en clau de formació integral per mitjà de la cultura

Aquest objectiu representa el punt de convergència amb la nostra estratègia d’ensenyament. En aquest sentit, la cultura universitària constitueix una de les missions fonamentals de la Universitat de València, tant pel compromís social amb la conservació i difusió del patrimoni cultural com perquè és un referent en la societat valenciana, amb una atenció especial a la seua cultura i a la seua llengua. L’oferta cultural a la Universitat es planteja com un eix essencial de la vida universitària i centre de la participació de la comunitat universitària, com a generadora d’innovació, creativitat i coneixement. A més, a través dels diferents programes culturals, la Universitat estarà present al territori, vinculada a les necessitats socials des del seu compromís per la inclusió i la diversitat cultural.

LAEVCS01 Promoure una major participació dels campus, dels centres i de la comunitat universitària, en general, en les activitats culturals de la Universitat de València.

Responsable: Vicerectorat de Cultura i Societat

Coordinador: Servei de Cultura Universitària

LAEVCS02 Fomentar el desenvolupament d’activitats culturals per part de l’estudiantat.

Responsable: Vicerectorat de Cultura i Societat

Coordinador: Servei de Cultura Universitària

LAEVCS03 Impulsar la innovació en els processos de creació d’oferta cultural i millorar la seua projecció externa.

Responsable: Vicerectorat de Cultura i Societat

Coordinador: Servei de Cultura Universitària

VCS02 Millorar la visibilitat de les activitats culturals i els resultats que reforcen el prestigi de la institució

El concepte de visibilitat ha d’estar vinculat a la identificació de la marca UV com a generadora i promotora de la cultura i a la satisfacció de les persones usuàries. Així doncs, aquest objectiu implica que:

  1. Quan la Universitat desenvolupa les seues activitats, la persona usuària identifica la institució com la promotora de l’activitat.
  2. Que la comunitat universitària coneix i recorda la nostra oferta d’activitats culturals.
  3. Que el nostre públic objectiu coneix i recorda la UV com a pol de desenvolupament d’activitat cultural.

Així mateix, es tracta d’augmentar la valoració i la satisfacció que fan les persones usuàries dels diferents serveis culturals de la UV. Fruit d’aquest procés d’interacció volem conèixer quins aspectes de l’oferta actual són susceptibles de millora des del seu punt de vista.

LAEVCS04 Impulsar la qualitat de les nostres publicacions i del Servei de Publicacions.

Responsable: Vicerectorat de Cultura i Societat

Coordinador: Servei de Publicacions

LAEVCS05 Realçar el conjunt del patrimoni cultural de la Universitat de València.

Responsable: Vicerectorat de Cultura i Societat

Coordinador: Servei de Cultura Universitària

VCS03 Potenciar la col·laboració entre la UV i el seu entorn per incrementar la transferència de coneixement a la societat

El compromís de la UV amb la societat valenciana es reflecteix en la construcció i el desenvolupament de vincles de col·laboració estrets amb les institucions i entitats de caràcter local i regional. Aquesta col·laboració potenciarà la transferència i la divulgació de coneixement per a les necessitats pròpies del territori. Es tracta d’enfortir l’extensió universitària i les relacions amb el nostre territori i societat. L’extensió universitària és un dels eixos fonamentals recollits en els Estatuts de la nostra Universitat. Resulta imprescindible enfortir els llaços i generar xarxes de treball amb les diferents institucions culturals: museus, teatres, auditoris, etc., així com amb els principals agents culturals. Igualment, es treballarà per continuar amb les relacions amb la societat valenciana per difondre la cultura universitària al nostre territori i consolidar la Universitat de València com a referent cultural.

LAEVCS06 Desenvolupar i potenciar els programes d’extensió universitària i Universitat-societat de la Universitat de València.

Responsable: Vicerectorat de Cultura i Societat

Coordinador: Servei de Cultura Universitària

LAEVCS07 Potenciar la presència de la Universitat de València a les comarques centrals valencianes: Gandia i Ontinyent.

Responsable: Vicerectorat de Cultura i Societat

Coordinador: Servei de Cultura Universitària

LAEVCS08 Potenciar la formació continuada al llarg de la vida a través dels programes per a majors de la UV (Nau Gran, Nau Gran Gandia, Unisocietat).

Responsable: Vicerectorat de Cultura i Societat

Coordinador: Centre Internacional de Gandia