Logo de la Universitat de València Logo Unitat Web i Màrqueting Logo del portal

El component de preguntes freqüents (FAQ), una nova eina per a la difusió

La Unitat Web i Màrqueting ha desenvolupat un nou component que reprodueix a la publicació web un desplegable amb tantes preguntes freqüents (FAQ) com es desitge per tal d'orientar als usuaris i les usuàries en qualsevol camp d'activitat de la Universitat de València. 

29 de d’abril de 2020

El nou component és una potent eina de difusió per facilitar als i les usuàries l'accés als serveis universitaris, qualsevol que siga el camp d'activitat, bé en l'àmbit acadèmic, administratiu, serveis, ús d'instal·lacions, processos de matrícula, mobilitat, beques, aplicacions, idiomes, etc. 

1 - Aspecte que prenen les FAQ en publicació.

La seua creació és senzilla. Abans que res es tria la pàgina de l'arbre d'edició on es desitja col·locar el desplegable de preguntes freqüents, o bé es crea expressament una pàgina (amb el seu literal) que vaja a contenir el nou component i es situa al lloc desitjat de l'arbre d'edició. El component porta una plantilla (template) específica de Llistat FAQ, i a la casella 'Elementos Relacionados' se li ha d'arrossegar des de Thesaure UV (que trobareu a 'Árbol de Contenido', sota 'Árbol del Sitio'), l'element de thesaure que vullguem reproduir en publicació. Aquest element de thesaure és el mateix que després hem d'inserir a cada FAQ cada cop que generem un d'aquests nous elements per a que es reproduïsca al lloc desitjat. En tot cas, si hi ha dificultats en la creació i col·locació del component es pot demanar suport a la Unitat Web i Màrqueting a través del formulari disponible en www.uv.es/suport

2 - Creació d'una nova FAQ al gestor.

Una vegada tenim el nou component i el situem a la pàgina on s'han de reproduir les FAQ, hem de començar a generar les pròpies preguntes. Al gestor de continguts, a la pestanya 'Nuevo' del menú indicarem que anem a generar un element 'FAQ' (imatge 2). Se'ns obrirà una pestanya amb uns camps ben senzills d'emplenar. En primer lloc 'Nombre', que serà el nom intern amb el qual localitzarem després la FAQ al gestor, sense accents ni caracters com 'ç' o ´ñ'. Es recomana que sempre el nom comence per FAQ seguit d'un acrònim per identificar el servei al qual pertany, per exemple 'FAQ_Doc_matricula', que identifica una pregunta freqüent de l'Escola de Doctorat referida al procés de matrícula. 

3 - Arrosseguem l'element de Thesaure a la casella corresponent. 

Tot seguit, redactarem la pregunta i la resposta, posarem un enllaç a la casella corresponent, si pertoca (encara que convé més utilitzar els vincles a la caixa del text de la resposta). Les caselles 'Etiquetes' i 'Entitat UV' es poden deixar en blanc, però no la que indica l'ordre de publicació de la nova FAQ (Indique l'ordre/prioritat [01 - 99]), on s'ha d'indicar l'ordre indicat. No obstant, s'hi pot escriure '00', i en eixe cas les FAQ es reproduiran per ordre de publicació. El que no es pot és deixar en blanc la casella. Finalment, emplenarem la casella 'Temes a on es veurà (Arrossegar des del thesauro)', on es volcarà l'element del Thesaure desitjat (imatge 3). No oblidem traduir la FAQ en castellà i anglés. Fet açò, guardarem i aprovarem, i la FAQ es publicarà de forma automàtica sense necessitat d'arrossegar l'element a cap component. 

 

Etiquetes