Logo de la Universitat de València Logo Unitat Web i Màrqueting Logo del portal

Encara que Facebook permet la creació de diferent tipus d’usuaris (perfil, pàgina o grup), s’ han de crear obligatòriament comptes de tipus pàgina per als òrgans, serveis o unitats de la Universitat de València que vulguen tenir presència en aquesta xarxa social. Facebook atribueix un caràcter diferencial a les pàgines de les institucions de tot tipus per distingir-les dels perfils personals i ofereix una sèrie de característiques per poder monitoritzar la xarxa al seu voltant. Disposen d’estadístiques completes de qui les usen i s’hi associen, amb informació sobre la seua edat, sexe, idioma, país, activitat, etc. D’altra banda, la creació de perfils per a comptes institucionals incompleix les normes d’ús de Facebook. En el cas que s’haja creat per error en el passat un perfil de Facebook per donar suport a un compte institucional, Facebook disposa d’una senzilla eina de migració (accessible des de https://www.facebook.com/pages/create.php?migrate) per convertir el perfil en un compte de tipus pàgina.

Es recomana difondre la pàgina des del moment en què es dispose d’una URL curta pròpia (vanity URL o adreça personalitzada), que es pot obtenir des de l’enllaç:

http://www.facebook.com/username