University of Valencia logo Logo Faculty of Chemistry Logo del portal

La funció de la Comissió d'Hemeroteca de la Facultat de Química és de representar al centre en la Biblioteca del Campus, d'acord amb el Manual del Sistema de Garantia Intern de Qualitat de la Facultat.

Aquesta comissió ha estat aprovada en la Junta de Facultat de 4 de març de 2015. Actualització Junta Facultat de 18/04/2018; Actualització Junta Facultat de 19/12/2018; Actualització Junta Facultat de 19/12/2019.

Membres Representació
Mauri Aucejo, Adela R. (degana) Presidenta
Simó Alfonso, Ernesto Dep. Química Analítica
Sánchez de Meras, Alfredo Dep. Química Física
Etevan Estevan, Francisco Dep. Química Inorgànica
Parra Álvarez, Margarita Dep. Química Orgànica
Sáez Hernández, Roberto Estudianta
Grau Picot, Francisco Estudiant suplent

 

Representants en la Comissió d'Usuaris de la Biblioteca de Ciències "Eduard Boscà":

Parra Álvarez, Margarita
Simó Allfonso, Ernesto

 

 

 

This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy