Logo de la Universitat de València Logo Universitat de València Logo del portal

La Delegació de la Rectora per a Trajectòries Acadèmiques és una iniciativa de la Universitat de València per acompanyar millor i donar suport a les trajectòries de l’estudiantat, una aposta per conèixer més com són eixes trajectòries, ja que no són uniformes ni transcorren de manera similar. 

Amb el nomenament com a delegada de la professora Alícia Villar, que ja ha treballat com a cap d’iniciatives en aquest àmbit en col·laboració amb el Servei d’Informació i Dinamització (Sedi), la Universitat reforça el seu treball de promoció d’accions d’estudi i d’intervenció per a la millora de les trajectòries de l’estudiantat. És una iniciativa que depèn del Vicerectorat d’Estudis.

Cal tenir present que les trajectòries no sempre s’ajusten al temps i al rendiment esperat institucionalment. A partir d’estudis que s’han fet, s’identifiquen especialment quatre tipus de trajectòries:

  • Trajectòries de desubicació en la incorporació. En termes de trajectòria acadèmica, sentir-se “ubicat” es pot emprar per referir-se a una persona que percep que es troba al lloc on vol estar, és a dir, estudiant la titulació que ha triat o quan es té una bona valoració de la trajectòria acadèmica. En canvi, quan s’expressa en termes de “desubicació” la percepció és la contrària o no és tan ben valorada. Aquesta desubicació pot ser causada per diverses raons, ja siguen de tipus acadèmic o extraacadèmic.
  • Trajectòries de reubicació. Les desubicacions poden donar lloc a una trajectòria de “reubicació”, és a dir, a decidir canviar de grau i iniciar una nova trajectòria en una altra titulació, ja siga en la mateixa universitat o en una altra diferent.
  • Trajectòries de prolongació dels estudis. Hi ha titulacions en què el temps per a graduar-se es dilata més que en altres. En aquesta prolongació dels anys per finalitzar el grau, hi intervenen raons de tipus acadèmic i d’altres que no estan vinculades directament amb els continguts de la titulació. També hi ha diferències entre branques de coneixement.  
  • Trajectòries d’abandó. L’abandó dels estudis universitaris s’ha confós sovint amb una reubicació d’estudis, perquè quan s’abandona un grau no sempre es deixa la universitat, sinó que part dels casos corresponen a un canvi d’estudis o reubicació acadèmica.