University of Valencia logo Logo Office of the General Secretary Logo del portal

Presentació

El secretari o la secretària general és nomenat pel rector o la rectora entre els membres de la Universitat de València que compleixen els requisits legals. El secretari o la secretària general actua com a tal en el Claustre i en el Consell de Govern, és el custodi de la documentació universitària, el fedatari de la Universitat de València i ha de garantir l’accés dels membres de la comunitat universitària al coneixement dels acords del Claustre i del Consell de Govern.