University of Valencia logo Logo Office of the General Secretary Logo del portal

Protocols

Reference Rules File(s)
ACGUV 203/2022

Protocol d'actuació per a la gestió de situacions comunicades en relació amb possibles problemes de salut mental en treballadors i treballadores que comporten, per motius raonables, un risc per a la seguretat i salut. (CG 29-IX-2022).

ACGUV 202/2022

Protocol de gestió d'incidències amb persones amb potencials problemes de salut mental. (CG 29-IX-2022).

ACGUV 180/2021

Protocol de la Universitat de València per a l'actuació i resposta davant l'assetjament sexual, per raó de sexe i altres assetjaments discriminatoris. (CG 29-VI-2021).

ACGUV 123/2020

Protocol d'actuació davant pràctiques fraudulentes a la Universitat de València. (CG 14-VII-2020).

ACGUV 138/2019

Protocol d'atenció a la identitat i a l'expressió de gènere de la Universitat de València. (CG 20-VI-2019).

ACGUV 28/2016

Protocol d'actuació davant factors de risc psicosocial en l'àmbit de la Universitat de València. (CG 9-III-2016)

ACGUV 307/2015

Protocol per a l'acolliment de dones víctimes de violència de gènere (personal d'administració i serveis d'universitats públiques espanyoles). (CG 18-XII-2015).

ACGUV 128/2013

Protocol de coordinació en matèria de permisos, llicències, vacances i canvis de situació administrativa del personal amb plaça vinculada i del professorat associat de ciències de la salut. (CG 25-VI-2013)

ACGUV 105/2012

Protocol de modificacions de plans d'estudi. (CG 21-V-2012)

ACGUV 64/2011

Protocol per a l'ús d'espais docents de la Universitat de València, Estudi General. (CG 1-III-2011)