University of Valencia logo Logo Office of the General Secretary Logo del portal

Reference Rules File(s)
ACGUV 299/2023

Reglament del Programa Universitari La Nau Gran de la Universitat de València. (CG 9-XI-2023).

ACGUV 143/2020

Reglament de règim intern del Servei de Biblioteques i Documentació. (CG 6-X-2020. Actualitzat annex per acord del CG 1-II-2022).

ACGUV 142/2020

Borrowing policy for all the UV Libraries. (CG 6-X-2020. Modified CG 13-XII-2021).

ACGUV 130/2008

Reglament de règim intern de l'oficina de control intern de la Universitat de València. (C.G. 28-VII-2008. modificat C.G. 24-V-2011)

ACGUV 34/2003

Normes sobre préstec bibliotecari (C.G. 4-III-2003).

ACGUV 190/1995

Reglament de règim intern del servei central de suport a la investigació experimental (J.G. 6-VII-1995)

ACGUV 8/1994

Reglament de règim intern del servei d'informàtica (J.G. 25-I-1994)

ACGUV 233/1992

Reglament de règim intern de la col.lecció espanyola de cultius tipus de la Universitat de València. (J.G. 24-VII-1992. Modificat en C.G. 1-XII-2009)

ACGUV 85/1991

Constitució de la col.lecció espanyola de cultius tipus com a servei de la Universitat de València. (J.G. 28-V-1991)

ACGUV 11/04/1989

Tràmit d'adquisició de material bibliogràfic a les unitats d'informació bibliogràfica adscrites a centres. (J.G. 11-IV-1989)

ACGUV 28/06/1988

Normativa sobre normalització de les publicacions universitàries. (J.G. 28-VI-1988)

ACGUV 30/07/1986

Procediment per a la reproducció de fons històrics del servei d'informació bibliogràfica amb fins d'investigació. (J.G. 30-VII-1986)

ACGUV 30/07/1986

Procediment per a la reproducció de fons històrics del servei d'informació bibliogràfica amb fins editorials (J.G. 30-VII-1986)