University of Valencia logo Logo Office of the General Secretary Logo del portal

Reference Rules File(s)
ACGUV 213/2024

Reglament de Pràctiques Acadèmiques Externes de la Universitat de València. (CG 2-VII-2024)

ACGUV 322/2023

Reglament per al desenvolupament de la menció dual en titulacions oficials de la Universitat de València. (CG 19-XII-2023).

ACGUV 178/2023

Reglament de reconeixement i transferència de crèdits en títols oficials de grau i màster de la Universitat de València. (CG 11-VII-2023).

ACGUV 273/2021

Reglament de títols propis i programes de formació contínua de la Universitat de València. (CG 9-XI-2021).

ACGUV 162/2020

Document de regulació d'adaptació de la docència de les titulacions oficials de la Universitat de València, en el segon quadrimestre del curs 2020-2021. (CG 3-XI-2020).

ACGUV 62/2020

Criteris acadèmics d'adaptació del format presencial al format no presencial de la docència i l'avaluació en la Universitat de València com a conseqüència de la COVID-19. (CG 28-IV-2020).

ACGUV 156/2018

Language tests equivalence table. (CG 10-VII-2018. Modified 23-VII-2021. Modified CG 8-VI-2023. Modified CG 2-VII-2024).

ACGUV 66/2018

Certificats de coneixement de valencià que expedeix el Servei de Llengües i Política Lingüística de la Universitat de València i les equivalències d'altres títols, diplomes i certificats. (CG 24-IV-2018)

ACGUV 167/2014

Reglament d'usos lingüístics de la Universitat de València (Regulations on language use). (CG 30-IX-2014. Modified CG 8-VI-2023)

ACGUV 196/2013

Reglament de mobilitat de la Universitat de València. (CG 29-X-2013).

ACGUV 105/2012

Protocol de modificacions de plans d'estudi. (CG 21-V-2012)

ACGUV 295/2011

Reglament d'adscripció, autorització d'ensenyaments, supervisió i tutela de l'activitat de centres docents d'ensenyament superior adscrits a la Universitat de València. (CG 20-XII-2011)

ACGUV 64/2011

Protocol per a l'ús d'espais docents de la Universitat de València, Estudi General. (CG 1-III-2011)

ACGUV 127/2010

Reglament sobre l'atenció acadèmica als estudiants i les estudiantes amb discapacitat. (CG 6-VII-2010)

ACGUV 242/2009

Normativa sobre reconeixement de competències en la llengua pròpia de la Universitat de València en les titulacions universitàries (Regulations for the acknowledgment of Catalan skills in some university degrees). (CG 22-XII-2009)

ACGUV 84/2007

Normativa reguladora de les activitats puntuals d'extensió universitària. (CG 26-IV-2007. Modificat CG 27-VII-2010)

AJGUV 245/1999

Acord de Junta de Govern de 21 d´octubre de 1999. Carta especial d´esportistes d´alt nivell de la Universitat de València

ACGUV 409/1993

Carta dels drets i deures dels estudiants de la Universitat de València. (JG 19-X-1993. Modificada JG 30-IV-1998)

ACGUV 274/1991

Normativa de cursos d'extensió universitària. (JG 22-X-1991. Modificat JG 19-VII-1994. Modificat C.G. 22-VII-2003)

ACUV 26/2011

Criteris generals per a l'adscripció de centres a la Universitat de València. (Claustre 10-XI-2011)

ACSUV 349/2009

Reglament de permanència dels estudiants de la Universitat de València. (Consell Social 23-VII-2009)

 

Premis i honors acadèmics

Reference Rules File(s)
ACGUV 179/2023

Reglament de concessió de premis extraordinaris de títols oficials de grau i màster de la Universitat de València. (CG 11-VII-2023).

ACGUV 240/2021

Reglament dels premis extraordinaris de doctorat. (CG 5-X-2021).

ACGUV 270/2013

Reglament per al nomenament de doctors o doctores honoris causa. (CG 17-XII-2013).

ACGUV 02/04/1987

Reglament de la Medalla de la Universitat de València. (JG 2-IV-1987. Modificat JG 21-XII-2000).